Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Français9151/2786/2223/1/68
Studiegids

Français

9151/2786/2223/1/68
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Lycops Valérie, Marchi Leticia, Mingels An, Storme Caroline
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Je wordt voorbereid op een correct taalgebruik in het Frans voor een job in de bedrijfswereld en je maakt kennis met algemene (beginnende) professionele situaties waarin je die Franse taal nodig hebt zoals het leggen van zakelijke contacten, zich professioneel voorstellen, klanten onthalen, afspraken maken ... Je communiceert op een grammaticaal correcte manier in het Frans en je kent de algemeen zakelijke woordenschat en veelvoorkomende Franse zinswendingen.

Begincompetenties (tekst)

Level A2 volgens het Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

DLR BM 7.0 - De bachelor BM communiceert schriftelijk en mondeling op een professionele wijze in de instructietaal van de opleiding en in minstens twee gangbare bedrijfstalen.
Je kent de algemene zakelijke woordenschat.
Je begrijpt zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen (folders , dienstregelingen, advertenties ....) die verband houden met zaken van direct belang (persoonsgegevens, werk, eenvoudige bedrijfsgerichte communicatie).
Je communiceert mondeling in eenvoudige zakelijke bewoordingen over vertrouwde onderwerpen en over werk- of andere activiteiten.
Je kent een basispakket aan sectorgebonden woordenschat.
Je past de behandelde grammatica correct toe.
Je noteert korte notities en boodschappen zoals een korte mail (bedanken, informatie vragen en geven enz).
Je vindt relevante informatie in (korte) officiële documenten.
Je wisselt informatie uit met collega's en geeft informatie aan klanten (mondeling en schriftelijk).

Leerinhoud

Grammatica - werkboek: remediërende en theoretische herhaling van de belangrijkste grammaticale items. De nadruk ligt op de zelfstandige verwerking van de oefeningen door de studenten; de theorie van de 'grammaire' moet ook toegepast kunnen worden op andere oefeningen dan die uit het handboek. 

Woordenschat - werkboek: uitbreiding van de basiskennis met Franse woorden en uitdrukkingen die specifiek zijn voor het gebruik in handel, economie en bedrijfsleven; extra lesmateriaal terug te vinden onder digitap.ap.be. 

Op het einde van dit opleidingsonderdeel bereik je het ERK niveau A2+. 

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Affaire conclueVerplicht
Taalsoftware eXplioVerplicht€ 11,50

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
  • Omschrijving: Interactiecollege
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren
  • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Semester 1Kennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek