Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Bedrijfsmanagement oriëntatie34397/2786/2223/1/79
Studiegids

Bedrijfsmanagement oriëntatie

34397/2786/2223/1/79
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 8 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Bosschaerts Lieve, Brasseur Valentijn, Buelens Luc, Galle Nele, Janssens Anny, Vael Karolien, Van Hauwermeiren Tine, Vanormelingen Christine, Van Schil Jort
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 220,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met MyTalent: 21st century skills 1.

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel 'Bedrijfsmanagement Oriëntatie' (BMO) is een opleidingsbreed algemeen inleidend vak tijdens semester 1, om de student te laten kennismaken met de 4 afstudeerrichtingen (Accountancy-fiscaliteit, Financie- en verzekeringswezen, Marketing en Supply Chain Management) die onder de opleiding Bedrijfsmanagement ressorteren.

Het opleidingsonderdeel BMO biedt een basis aan van alle disciplines binnen de opleiding Bedrijfsmanagement. Dankzij de zeer concrete leertaken en de project-gestuurde aanpak in dit opleidingsonderdeel, waarvoor een actieve inzet en deelname van de student wordt verwacht, zal dit opleidingsonderdeel BMO de studenten toelaten om een gemotiveerde keuze te maken voor de afstudeerrichting die het beste past bij zijn/haar talenten en interesses. Vandaar de term 'oriëntatie' in de benaming van dit opleidingsonderdeel. 

De student zal pas aan het einde van semester 1 een definitieve keuze maken voor een meer specifieke afstudeerrichting.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR AF 1.0 - De bachelor BM/AF heeft inzicht in fiscale, parafiscale, juridische en boekhoudkundige regelgeving en processen, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je identificeert het belang van boekhouden bij de verschillende stakeholders van een organisatie.
Je geeft de jaarlijkse boekhoudcyclus weer, van beginbalans tot het afsluiten van het boekjaar en het neerleggen van de jaarrekening.
Je rubriceert transacties in de klassen en de structuur van het Minimum Algemeen Rekeningenstelsel.
Je somt de verschillende componenten van de jaarrekening op en je legt een verband tussen de balans, de geldstromen, de resultatenrekening en de toelichting.
OLR FV 1.0 - De bachelor BM/FV heeft inzicht in de processen en regelgeving binnen de financiële en verzekeringssector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je past de relevante verzekeringsgerelateerde begrippen correct toe.
Je begrijpt de werking van de beurs en aan de hand van bepaalde economische scenario's hoe beurskoersen tot stand komen.
Je beschrijft de financiële instrumenten die gangbaar zijn op de geld- en kapitaalmarkten en bespreekt deze binnen het geheel van beleggingsvormen.
Je toont het maatschappelijk en economisch belang aan van verzekeringen.
OLR SCM 1.0 - De bachelor BM/SCM heeft inzicht in transport, goederen- en informatiestromen, processen en regelgeving binnen de logistieke sector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je legt de rol die logistiek en Supply Chain Management spelen in de bedrijfsprocessen uit.
Je legt het belang van voorraadbeheer uit voor de bedrijfsvoering.
Je beschrijft de geschiedenis en het belang van de logistiek in de globaliserende wereld.
Je beschrijft de verschillende processen en stromen binnen de logistieke keten en het Supply Chain Management.
OLR MAR 1.0 - De bachelor BM/MAR heeft inzicht in (digitale) marketingstrategie en-tactiek, marktanalyse, marketingcommunicatie en sales, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je legt uit hoe de missie, marktafbakening en doelstellingen worden ingevuld bij strategische bedrijfsplanning en hoe dit het vertrekpunt vormt voor de stappen binnen marketingplanning.
Je omschrijft de basisbegrippen en componenten van het marketingproces, marketingmanagement en marketingstrategie.
Je omschrijft de essentiele stappen van een marketingplan: omgevingsanalyse, doelgroepbepaling, marketingstrategie, tactiek en implementatie.
DLR BM 1.0 - De bachelor BM heeft inzicht in contextgebonden bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde en veranderende context.
Je definieert de verschillende bedrijfsprocessen en identificeert de samenhang tussen bedrijfsprocessen.
DLR BM 7.0 - De bachelor BM communiceert schriftelijk en mondeling op een professionele wijze in de instructietaal van de opleiding en in minstens twee gangbare bedrijfstalen.
Je schrijft volgens de principes van de Nederlandse taal (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik).
DLR BM 8.0 - De bachelor BM werkt constructief samen als lid van een divers team en neemt verantwoordelijkheid in verschillende taken en rollen binnen een bedrijf of een organisatie.
Je zet je actief en constructief in voor het realiseren van projectdoelstellingen.
Je houdt je aan de collectieve werkafspraken en deadlines.

Leerinhoud

Aan de hand van de beschikbare bedrijfsinformatie van een geselecteerde Belgische onderneming, zullen de studenten kennis maken met de diverse domeinen en aspecten van de bedrijfsvoering binnen de onderneming en hierrond enkele leertaken uitwerken. 

De voornaamste domeinen en aspecten die in dit opleidingsonderdeel worden behandeld, zijn: marketing; logistiek en toeleveringsketen; boekhouding en fiscaliteit; financiering en financiële informatie m.b.t. een beursnotering.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren90,00 uren
  • Omschrijving: Groepsleren
    Opdracht gestuurd onderwijs
Werktijd buiten de contacturen130,00 uren
  • Omschrijving: Digitale kennisoverdracht (bv. flipped the classroom, kennisclips, ..) (55,00)
    Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk (75,00)

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht30,00Casus
Open boek