Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Inleiding tot het recht31745/2786/2223/1/24
Studiegids

Inleiding tot het recht

31745/2786/2223/1/24
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Elsen Greet
Andere co-titularis(sen): Dens Cathérine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het eerste deel van het opleidingsonderdeel verschaft een overzicht en inzicht in de beginselen van het burgerlijk recht, vertrekkende vanuit de persoon, de zaken en de rechtsregels.

Het tweede deel van het opleidingsonderdeel gaat dieper in op het economische recht met bijzondere aandacht voor vennootschapsrecht en aansprakelijkheden van bestuurders binnen een onderneming.

OLR-Leerdoelen (lijst)

DLR BM 1.0 - De bachelor BM heeft inzicht in contextgebonden bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde en veranderende context.
Je koppelt de aspecten van het burgerlijk en economisch recht aan de actualiteit.
Je licht de juridische organisatie van onze maatschappij toe.
Je past de regels van het burgerlijk en economisch recht toe op eenvoudige situaties.
Je benoemt de fundamenten van het burgerlijk recht.
Je benoemt de fundamenten van het economische recht.
Je gebruikt de basisbegrippen uit het burgerlijk recht (verbintenissenrecht, contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht).
Je geeft de verbanden tussen de delen van het burgerlijk recht aan.
Je geeft de verbanden tussen de delen van het economisch recht aan.
Je hanteert de basisbegrippen uit het economisch recht.

Leerinhoud

Indeling en bronnen van het recht
De rechterlijke wereld: instellingen en procedures
De burgerlijke wereld: personen, subjectieve rechten, familierechten, familiaal vermogensrecht, verbintenissenrecht en aansprakelijkheid
De politieke wereld: staatsstructuren, wetgevende en uitvoerende macht

Algemene beginselen van het economisch recht
Marktpraktijken en consumentenbescherming
Vennootschapsrecht: oa. oprichting onderneming, soorten ondernemingen, specifieke regelgeving per ondernemingsvorm en onderlinge verschillen, aansprakelijkheid bestuursleden en organen onderneming

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
  • Omschrijving: Interactiecollege
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren
  • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek