Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Internationale handel34410/2786/2223/1/36
Studiegids

Internationale handel

34410/2786/2223/1/36
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • Supply Chain Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Van Schil Jort
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Kleding uit Bangladesh, computers uit China, bananen uit Equador… Internationale handel is niet weg te denken uit onze huidige samenleving. Waar de meeste consumenten niet bij stil staan, is de complexiteit van deze internationale bewegingen. In het OLOD “Internationale handel” werpen we een blik op de partijen, documenten en risico’s die gepaard gaan met deze vorm van handel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR SCM 1.0 - De bachelor BM/SCM heeft inzicht in transport, goederen- en informatiestromen, processen en regelgeving binnen de logistieke sector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je schetst de courant gebruikte handelsdocumenten (en informatieflows) in de internationale handel en het doel ervan.
Je somt de belangrijke actoren op lokaal én op internationaal vlak op en licht hun handelspolitieke maatregelen toe.
Je verduidelijkt de verschillende risico’s (commerciële, politieke, financiële, juridische, socio-economische...) verbonden aan de bedrijfsvoering en internationale handel.
Je beschrijft de regelgeving, betalings- en financieringstechnieken van binnen - en buitenlandse handel en past deze toe.
Je brengt het belang van de handel van de wereld, van de EU en van België cijfermatig in kaart door gebruik te maken van de juiste betrouwbare bronnen.
Je formuleert eenvoudige maatregelen en initiatieven voor het verduurzamen van de internationale handel.
Je geeft een overzicht van de belangrijkste aspecten van de douaneregelgeving en incoterms.

Leerinhoud

Thema's die aan bod komen:
• Het belang van de buitenlandse handel voor de Vlaamse en Belgische economie;
• Internationale handelspolitiek en protectionisme (incl. actuele geo-politieke onderwerpen);
• De rol van verschillende internationale instellingen (o.a. E.U., WTO, IMF);
• Internationale verkopen en Incoterms 2020 (incl. toepassingen);
• Documenten in de internationale handel (incl. toepassingen);
• De rol van de douanediensten en inleiding tot de douaneformaliteiten;
• Betalingsmiddelen en betalingstechnieken;
• Financiering van de internationale handel;
• Risico’s bij internationale handel. 

Studenten worden aangemoedigd de economische actualiteit over de bovenstaande onderwerpen te volgen en te duiden.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Buitenlandse handelVerplicht€ 38,10

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
  • Omschrijving: Hoorcollege
Vormen van groepsleren12,00 uren
  • Omschrijving: Onderwijsleergesprekken
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren
  • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek