Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Transportmodi34411/2786/2223/1/70
Studiegids

Transportmodi

34411/2786/2223/1/70
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • Supply Chain Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Van Asch Thomas
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Transport is de motor van het bedrijfsleven. In dit opleidingsonderdeel maakt de student kennis met de verschillende transportmogelijkheden waarop een bedrijf kan beroep doen. Waarom kiezen voor wegvervoer en niet voor het spoor? Of misschien moet ik mijn goederen via de lucht of per pijpleiding laten vervoeren? Hoe sluit ik trouwens zo'n vervoerovereenkomst en waarop moet ik vooral letten wanneer de vervoerder mij zijn algemene voorwaarden toestuurt?

Op al deze vragen kan je in dit opleidingsonderdeel het antwoord vinden aan de hand van de besproken wetgeving en van de talrijke voorbeelden vanuit de praktijk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR SCM 1.0 - De bachelor BM/SCM heeft inzicht in transport, goederen- en informatiestromen, processen en regelgeving binnen de logistieke sector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je motiveert je keuze van de geselecteerde transportmodus op een voorgelegde casus.
Je benoemt de nieuwe ontwikkelingen in het wegvervoer, spoorvervoer, luchtvracht, zeevervoer, binnenvaart en multimodaal vervoer.
Je benoemt de verschillende transportmodi met hun voor- en nadelen (wegvervoer, spoorvervoer, luchtvracht, zeevervoer, binnenvaart en multimodaal vervoer).
Je gebruikt het transportjargon op een correcte wijze.
Je geeft een globaal overzicht van de relevante wetgeving, reglementeringen en procedures op vlak van weg-, spoor- en luchtvrachtvervoer.
Je geeft een globaal overzicht van de vervoersdocumentstroom van elke transportmodus in verband met goederenontvangst en goederenzending.

Leerinhoud

In een eerste deel wordt de vervoerovereenkomst in het algemeen toegelicht. Welke partijen en tussenpersonen spelen hierbij een rol en waarin verschilt deze overeenkomst van bijvoorbeeld een overeenkomst van verhuis of expeditie? Vervolgens hebben heel wat transportmodi gemeenschappelijke kenmerken zoals de objectieve aansprakelijkheid van de vervoerder, de bijzondere bewijsvoering, korte verjaringstermijnen en vooral een systeem waarbij mogelijke schade slechts tot beloop van een maximumbedrag zal vergoed worden.

In een tweede deel worden de verschillende transportmodi verder onderzocht en vergeleken. In een eerste hoofdstuk wordt er kennisgemaakt met het vervoer over het land (weg- en spoorvervoer; het vervoer via pijpleiding); vervolgens is er een hoofdstuk voorbehouden voor het vervoer over het water (maritiem en binnenvaart) en een hoofdstuk luchtvervoer om te eindigen met het multimodaal vervoer. In dit tweede deel komt niet alleen het goederenvervoer aan bod maar ook het reizigersverkeer.

In een derde deel wordt de vervoerovereenkomst praktisch benaderd: het selecteren en invullen van de noodzakelijke documenten wordt ingeoefend. Aan de hand van een casus wordt nagegaan welke vervoersvorm(en) het meest geschikt is (zijn) voor het vervoer van onze goederen en welke voorwaarden hierbij met de vervoerder dienen besproken te worden.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
  • Omschrijving: Hoorcollege
Vormen van groepsleren12,00 uren
  • Omschrijving: Onderwijsleergesprekken
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren
  • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Semester 2Kennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00Casus
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00Casus
Open boek