Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Communication en français_SCM35834/2786/2223/1/49
Studiegids

Communication en français_SCM

35834/2786/2223/1/49
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • Supply Chain Management
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Communication en français
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Communication en français
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Communication en français
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Lycops Valérie
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Français OF simultaan te volgen met Français.

Korte omschrijving

Je Franse zakelijke woordenschat wordt verder uitgebreid, het gaat om functioneel taalgebruik in bedrijfsgerelateerde situaties. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere het opstellen van facturen, betalingen opvolgen, informatie verzamelen, deelnemen aan beurzen, klantvriendelijk zijn .... Dit alles gaat gepaard met een herhaling en uitbreiding van grammaticale onderwerpen die noodzakelijk zijn voor een vlotte zakelijke communicatie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR SCM 7.3 - De bachelor BM/SCM kan met standaard woordenschat in een beroepsspecifieke context op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Frans.
Je kent een basispakket aan sectorgebonden woordenschat.
Je noteert korte notities en boodschappen zoals een korte mail (bedanken, informatie vragen en geven enz).
Je past de behandelde grammatica correct toe.
Je vindt relevante informatie in (korte) officiële documenten.
Je wisselt informatie uit met collega's en geeft informatie aan klanten (mondeling en schriftelijk).
Je begrijpt zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen (folders, dienstregelingen, advertenties ....) die verband houden met zaken van direct belang (persoonsgegevens, werk, eenvoudige bedrijfsgerichte communicatie).

Leerinhoud

Grammatica - werkboek: remediërende en theoretische herhaling van de belangrijkste grammaticale items. De nadruk ligt op de zelfstandige verwerking van de oefeningen door de studenten; de theorie van de 'grammaire' moet ook toegepast kunnen worden op andere oefeningen dan die uit het handboek. 

Woordenschat werkboek: uitbreiding van de basiskennis met Franse woorden en uitdrukkingen die specifiek zijn voor het gebruik in handel, economie en bedrijfsleven; extra lesmateriaal terug te vinden onder digitap.ap.be. 

Op het einde van dit opleidingsonderdeel bereik je het ERK niveau B1.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Affaire conclueVerplicht
La grammaire du français A2 + cd audioVerplicht
 • Auteur: C. Huor-Caumont ...
Taalsoftware eXplioVerplicht€ 11,50

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Semester 2Kennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek