Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Communication in English34457/2786/2223/1/82
Studiegids

Communication in English

34457/2786/2223/1/82
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • FinanciĆ«n en verzekeringen
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Communication in English
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Communication in English
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Communication in English_SCM
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Verhuyck Thomas, Volders Mieke
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor English OF simultaan te volgen met English.

Korte omschrijving

In semester 2 word je verder professioneel in je schriftelijke en mondelinge communicatie in het Engels.

Naast een verdere uitdieping van de grammatica zoals o.a. passive, adjectives/adverbs en conditional, leer je je verdiepen in vakgerelateerde artikels en ga je je woordenschat verder uitbreiden via zelfstudie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR FV 7.2 - De bachelor BM/FV kan met standaard woordenschat in een beroepsspecifieke context op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Engels.
Je kent een basispakket aan sectorgebonden woordenschat.
Je past de behandelde grammatica correct toe.
Je produceert een eenvoudige zakelijke tekst (mail, verslag...).
Je produceert een samenhangende tekst of schrijft een helder verslag over onderwerpen die vertrouwd zijn.
Je wisselt informatie uit met collega's en geeft informatie aan klanten. (mondeling en schriftelijk)
Je begrijpt de belangrijkste punten uit goed gestructureerde informatiebronnen uit de media binnen het eigen vak- en interessegebied of uit de actualiteit.
Je begrijpt documenten, artikels, verslagen en mails uit je vakgebied.
Je geeft eenvoudige goed voorbereide presentaties over sectorgebonden onderwerpen en weet hierin een gepaste duidelijk verstaanbare structuur te bouwen.
Je drukt je in de meeste formele situaties spontaan en correct uit en gebruikt de gepaste zakelijke terminologie.

Leerinhoud

 • Grammaticale items: o.a. passives- conditionals- adjectives/ adverbs/ quantifiers
 • Artikels Market Leader
 • Business English woordenschat: zelfstudie
 • Current Affairs (nieuwsitems gericht op afstudeerrichting)

Op het einde van dit opleidingsonderdeel bereik je het ERK niveau B1.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Communication in EnglishVerplicht
 • Auteur: Jennifer De Grave & Natalia Panteleeva
Taalsoftware eXplioVerplicht
Woordenschat Business EnglishVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
 • Omschrijving: Hoorcollege
  Interactiecollege
  Oefeningensessies met docentsturing
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
 • Omschrijving: Projectwerk
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Semester 2Kennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Vaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00Werkstuk of presentatie
Open boek