Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
MyTalent: 21st century skills 2_SCM35836/2786/2223/1/20
Studiegids

MyTalent: 21st century skills 2_SCM

35836/2786/2223/1/20
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • Supply Chain Management
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als MyTalent: 21st century skills 2
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als MyTalent: 21st century skills 2
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als MyTalent: 21st century skills 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Naessens Birgitt
Andere co-titularis(sen): Boey Ann, De Nef Eva, Hooft Charlotte, Leenkneght Inge, Vael Karolien, Vanormelingen Christine, Verpoort Roxanne, Volders Mieke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 76,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Waar je in het olod 'MyTalent: 21st century skills 1' een fundament legt als zelfsturende student, zal je in dit opleidingsonderdeel je persoonlijke ontwikkeling en je professionele vaardigheden verder ontplooien. Deze soft skills maken je weerbaar en duurzaam inzetbaar in een snel veranderde professionele context.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR SCM 3.2 - De bachelor BM/SCM werkt zelfstandig, planmatig, flexibel en nauwkeurig en handelt oplossingsgericht en innovatief om transport, goederen- en informatiestromen en processen te optimaliseren.
Je stelt planningen op die toelaten om verschillende taken op nauwkeurige wijze af te ronden en voorziet marge om deze planningen bij te sturen.
OLR SCM 7.1 - De bachelor BM/SCM kan helder, doelgericht en op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Nederlands, met integratie van beroepsjargon.
Je schrijft volgens de principes van de Nederlandse taal (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik).
Je communiceert respectvol en afgestemd op het doel, de doelgroep en het medium en volgens de aangeleerde presentatietechnieken.
OLR SCM 8.0 - De bachelor BM/SCM werkt projectmatig en constructief samen als lid van een multidisciplinair en intercultureel team en neemt verantwoordelijkheid in verschillende taken en rollen binnen een bedrijf of een organisatie.
Je reflecteert over het eigen leerproces, competenties en talenten in samenwerking met een team.
Je werkt op een effectieve en respectvolle manier samen in een multicultureel team om een gezamelijk doel te bereiken.
Je zet gekregen feedback/verworven inzichten om in actiepunten om het persoonlijk functioneren te versterken.
Je formuleert constructieve feedback op de samenwerking met betrekking op de positieve inbreng en groeikansen van andere teamleden.
Je formuleert een persoonlijk groeipunt helder en concreet aan de hand van SMART doelstellingen.
OLR SCM 10.0 - De bachelor BM/SCM reguleert zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling, volgt zelfstandig nationale en internationale tendensen op en integreert deze nieuwe inzichten.
Je reflecteert over je eigen leerproces.
Je reflecteert over je persoonlijke sterktes en groeikansen.

Leerinhoud

Binnen het OLOD MyTalent 21st century skills 2 werkt de student 'logistiek management' rond de thema’s zelfsturing en zelfontplooiing, vergaderen en samenwerken, feedback geven en krijgen, communicatie en interactie.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Wat ze je op het werk niet vertellen. Alles over soft skills.Verplicht
 • Auteur: Gitte Dockx/Tom Goossens

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk
Individuele begeleiding1,00 uren
 • Omschrijving: Coachingssessie
Vormen van groepsleren10,00 uren
 • Omschrijving: Onderwijsleergesprekken
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Portfolio85,00Werkstuk of presentatie
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio85,00Werkstuk of presentatie
Open boek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Portfolio15,00Werkstuk of presentatie
Open boek