Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Financiële algebra34522/2786/2223/1/61
Studiegids

Financiële algebra

34522/2786/2223/1/61
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • Financiën en verzekeringen
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Financiële algebra
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Bollaert Hiram
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 76,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Rekenen, logisch redeneren, wiskundig inzicht, gevoel voor cijfers, … het zijn allemaal vaardigheden die jij, als professioneel in de financiële wereld, dagelijks zal hanteren. Het is daarom van belang dat we deze vaardigheden goed oefenen en sterk houden. Natuurlijk moeten we hiervoor gepaste werktuigen gebruiken, werktuigen die passen binnen de financiële context.

De cursus is een aaneenschakeling van workouts actuarieel rekenen of financiële algebra, waarin we opbouwend de verschillende werktuigen, zoals interesten en annuïteiten, leren kennen en deze inzetten om eenvoudige en complexere problemen op te lossen.

In deze cursus wordt algebra als methode gebruikt om alle aspecten van annuïteiten te begrijpen. Hieraan worden krachtige maar eenvoudige formules gekoppeld waarmee snel en nauwkeurig complexe berekeningen kunnen worden uitgevoerd

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR FV 1.0 - De bachelor BM/FV heeft inzicht in de processen en regelgeving binnen de financiële en verzekeringssector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je bepaalt op elk moment de waarde van een, al dan niet uitgestelde, annuïteit.
Je berekent de gemiddelde vervaldag in een financieel vraagstuk.
Je berekent een contante en nominale waarde.
Je legt het verband tussen intrest en disconto.
Je legt het verband tussen prenumerando en postnumerando.
Je legt het wiskundig verband tussen gelijkwaardige intrestvoeten.
Je rekent met een enkelvoudig en samengesteld disconto.
Je rekent met een enkelvoudige en samengestelde interest.
Je berekent verschillende annuïteitenleningen.

Leerinhoud

We starten met enkele eenvoudige principes zoals enkelvoudige intrest, samengestelde intrest en disconto. Door telkens een van de betrokken parameters als onbekende te introduceren leren we alle verbanden tussen de parameters kennen. We ontdekken hierdoor nieuwe concepten en verbanden zoals gelijkwaardige rentevoeten, kapitalisatieperiodes en de vervaldatum. Die verbanden helpen ons om specifieke problemen, vraagstukken, op te lossen.

Vervolgens schalen we op van eenmalige beleggingen naar annuïteiten waarin we te maken krijgen met veelvuldige beleggingen. Opnieuw verkennen we alle impliciete verbanden en gebruiken deze om vraagstukken, onder andere omtrent leningen, op te lossen.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Omschrijving: Oefeningensessies met docentsturing
  Oefeningensessies met studentsturing
  Hoorcollege
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren
 • Omschrijving: Digitale training (bv. digitale leerpraden, ...)
  Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks85,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks85,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)15,00Open en/of gesloten vragen
Open boek