Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
MyTalent: 21st century skills 3_FV35273/2786/2223/1/84
Studiegids

MyTalent: 21st century skills 3_FV

35273/2786/2223/1/84
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Financiën en verzekeringen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Boey Ann, De Grave Jennifer, De Nef Eva, Hooft Charlotte, Leenkneght Inge, Naessens Birgitt, Vael Karolien, Verpoort Roxanne
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 76,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor MyTalent: 21st century skills 2.

Korte omschrijving

In het OLOD "MyTalent: 21st century skills 3" verdiepen en versterken we verschillende soft skills vanuit 4 belangrijke thema's: veerkracht, geweldloze & effectieve communicatie, waarden- & normenkader en out-of-the-box denken. Je werkt verder aan je cv zodat je op een professionele wijze je eerste contacten kan leggen met het werkveld in het kader van de zoektocht naar je stageplaats.

Ook op vlak van taal word je zowel schriftelijk als mondeling verder uitgedaagd om je communicatie skills tot een hoger niveau te tillen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR FV 3.2 - De bachelor BM/FV werkt zelfstandig, planmatig, flexibel en nauwkeurig en handelt oplossingsgericht en innovatief om bancaire en verzekeringsgerelateerde processen te optimaliseren.
Je bedenkt creatieve/innovatieve oplossingen door (probleem)situaties vanuit een out-of-the-box/alternatieve invalshoek te benaderen.
Je hanteert de tools die jou kunnen ondersteunen in de ontwikkeling van je veerkracht.
OLR FV 4.0 - De bachelor BM/FV heeft een diversiteitsbewuste en coachende houding tijdens het klant- en servicegericht handelen en bouwt zelfstandig een professioneel netwerk uit met nationale en internationale stakeholders.
Je hanteert een effectieve communicatiestijl.
Je bouwt een beginnend netwerk uit met (inter)nationale stakeholders.
OLR FV 5.2 - De bachelor BM/FV gebruikt op een efficiënte en effectieve wijze beroepsspecifieke software en digitale tools ter ondersteuning van interne en externe stakeholders.
Je gebruikt op een correcte wijze een tekstverwerkingsprogramma bij het creëren van je curriculum vitae.
OLR FV 7.1 - De bachelor BM/FV kan helder, doelgericht en op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Nederlands, met integratie van beroepsjargon.
Je communiceert volgens de conventies van de Nederlandse taal (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik).
Je pitcht overtuigend en helder met aandacht voor verzorgd taalgebruik.
OLR FV 9.0 - De bachelor BM/FV handelt op een ethische, deontologische en maatschappelijk verantwoorde wijze.
Je vergelijkt je persoonlijk normen- en waardenkader met dat van stakeholders.
OLR FV 10.0 - De bachelor BM/FV reguleert zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling, volgt zelfstandig nationale en internationale tendensen op en integreert deze nieuwe inzichten.
Je reflecteert over je persoonlijk en professioneel functioneren.

Leerinhoud

De volgende 4 thema's komen in dit OLOD aan bod:

 • Veerkracht;
 • Verbindende communicatie;
 • Waarden- en normenkader;
 • Out-of-the-box denken.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Wat ze je op het werk niet vertellen. Alles over soft skills.Verplicht
 • Auteur: Gitte Dockx/Tom Goossens

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Individuele begeleiding1,00 uren
 • Omschrijving: Coachingssessie
Vormen van groepsleren16,00 uren
 • Omschrijving: Onderwijsleergesprekken
Werktijd buiten de contacturen59,00 uren
 • Omschrijving: Digitale kennisoverdracht (bv. flipped the classroom, kennisclips,… (4,00)
  Seminaries, excursies, bedrijfsbezoeken (4,00)
  Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk (51,00)

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,00Werkstuk en/of presentatie
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,00Werkstuk en/of presentatie
Open boek