Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Le français des finances et assurances35274/2786/2223/1/21
Studiegids

Le français des finances et assurances

35274/2786/2223/1/21
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Financiën en verzekeringen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Leenkneght Inge
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Français OF geslaagd of getolereerd voor Communication en français.

Korte omschrijving

Je verruimt je communicatieve vaardigheden en past de gebruikelijke terminologie in beroepsspecifieke situaties toe. Je geraakt vertrouwd met het zakelijk Frans waarmee je aan de slag kan in je later beroep.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR FV 7.3 - De bachelor BM/FV kan met standaard woordenschat in een beroepsspecifieke context op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Frans.
Je begrijpt de belangrijkste punten uit goed gestructureerde informatiebronnen uit de media binnen het eigen vak- en interessegebied of uit de actualiteit.
Je vindt relevante informatie in (korte) officiële documenten.
Je wisselt mondeling en schriftelijk informatie uit met collega's en geeft informatie aan klanten.
Je redt je mondeling betrekkelijk vlot in alledaagse professionele situaties.
Je geeft een voorbereide presentatie over een vertrouwd onderwerp binnen je eigen vakgebied.
Je kent een basispakket aan sectorgebonden woordenschat
Je voert een zakelijk telefoongesprek op intermediair niveau.
Je produceert een eenvoudige zakelijke tekst (mail, verslag...).
Je past de behandelde grammatica correct toe.

Leerinhoud

Je breidt je Franse woordenschat en uitdrukkingen die gebruikt worden in de bedrijfswereld uit. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.:

 • communicatiestrategieën, klantvriendelijk zijn, telefoneren, presenteren en mails schrijven;
 • je begrijpt en analyseert vakgerelateerde teksten met sectorgebonden woordenschat;
 • je verwerft meer grammaticale kennis door zelfstudie.

Op het einde van dit opleidingsonderdeel bereik je het ERK niveau B1.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Comme convenuVerplicht
 • Auteur: I. Werbrouck
La grammaire du français en 40 leçons et 201 activités - niveau B1Verplicht
 • Auteur: Guédon P. e.a.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege (12,00)
  Oefeningensessies met docentsturing (6,00)
  Oefeningensessies met studentsturing (6,00)
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Semester 1Kennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00Werkstuk en/of presentatie
Gesloten boek