Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Beleggingsfundamenten35281/2786/2223/1/65
Studiegids

Beleggingsfundamenten

35281/2786/2223/1/65
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Financiën en verzekeringen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Van Hauwermeiren Tine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Bank en beurs OF binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

In het vak ‘Beleggingsfundamenten’ gaan we dieper in op de verschillende beleggingsvormen voor particulieren (obligaties, aandelen, gemeenschappelijke beleggingsfondsen, trackers, goud, afgeleide producten, pensioensparen, levensverzekeringen en vastgoed).

Wanneer we de risico’s, de liquiditeit, de kosten, de fiscaliteit en andere kenmerken van deze producten goed onder de knie hebben, leren we met deze bouwstenen een evenwichtige portefeuille samenstellen in functie van de behoeften, het risicoprofiel en de kennis en ervaring van de klant.
We leren hoe we aandelen kunnen waarderen en zoomen in op het verschil tussen fundamentele en technische aandelenanalyse.

Samen ontdekken we in welke functies we binnen de financiële wereld als professional aan de slag kunnen met onze kennis over beleggen: als Personal Banker, Private Banker & Wealth Officer, Asset Manager en fondsbeheerder, Institutionele belegger, aandelenanalyst,…

We volgen de actualiteit op de voet en weten dus hoe beleggingsproducten zich gedragen bij wijzigende economische omstandigheden en wat de grote tendensen zijn in de wereld van beleggen en portefeuillebeheer.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR FV 1.0 - De bachelor BM/FV heeft inzicht in de processen en regelgeving binnen de financiële en verzekeringssector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je bespreekt de verschillende mogelijkheden voor een particuliere klant om te beleggen.
Je bespreekt de veiligheid, liquiditeit, fiscale gevolgen en kosten voor de verschillende beleggingsmogelijkheden.
Je bespreekt hoe een particuliere klant een beleggingsportefeuille moet samenstellen.
Je berekent waarden van financiële producten op de beurs en markten.
Je berekent de kosten verbonden aan het verhandelen van beleggingsproducten.
Je past een economische, technische en fundamentele analyse toe op aandelen.
Je geeft advies met betrekking tot het samenstellen van een portefeuille op basis van de voor- en nadelen van elk product in functie van de behoeften en het risicoprofiel van de klant.
Je beargumenteert welke beleggingsvorm nuttig is bij bepaalde economische omstandigheden.
Je geeft advies over een fonds op basis van een fondsanalyse.
OLR FV 7.1 - De bachelor BM/FV kan helder, doelgericht en op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Nederlands, met integratie van beroepsjargon.
Je schrijft een beknopt verslag over complexe onderwerpen en benadrukt daarbij de voor jou belangrijke punten.
Je communiceert volgens de conventies van de Nederlandse taal (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik).
Je hanteert een duidelijke en vlot leesbare zakelijke schrijfstijl.

Leerinhoud

 • De verschillende beleggingsvormen voor particulieren
 • Een evenwichtige portefeuille samenstellen in functie van de behoeften, het risicoprofiel en de kennis en ervaring van de klant
 • Aandelen waarderen
 • Verschil tussen fundamentele en technische aandelenanalyse
 • Waar kunnen jullie aan de slag als professional?
 • Opvolgen van de actualiteit in het kader van beleggingsproducten en tendensen in de wereld van beleggen en portefeuillebeheer.

Studiematerialen (lijst)

ActualiteitVerplicht
lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
 • Omschrijving: Casemethode
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Semester 2Projectopdracht20,00Werkstuk en/of presentatie
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Tweede examenperiodeProjectopdracht20,00Werkstuk en/of presentatie
Open boek