Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Consumentenverzekeringen: leven35284/2786/2223/1/70
Studiegids

Consumentenverzekeringen: leven

35284/2786/2223/1/70
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Financiën en verzekeringen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Buelens Luc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Verzekeringsrecht OF binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

De werking van de levensverzekering voor de consument wordt uiteengezet in al zijn facetten: soorten levensverzekering, contractsluiting, contractuitvoering en de fiscaliteit.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR FV 1.0 - De bachelor BM/FV heeft inzicht in de processen en regelgeving binnen de financiële en verzekeringssector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je stelt een levensverzekeringsdossier samen voor de consument.
Je maakt een afweging van de relevante risico’s en inherente verzekerbaarheid rond levensverzekeringen voor de consument.
Je maakt een vergelijkende concurrentiële analyse betreffende de levensverzekeringen voor de consument.
Je verduidelijkt de bijzondere en algemene voorwaarden van een levensverzekering voor de consument.
Je handelt binnen het wettelijk en deontologisch kader en de geldende acceptatiecriteria.
Je beschrijft de werking van het systeem van sociale zekerheid, het wettelijk pensioen, de pijlers van het Belgisch pensioenstelsel en de Wet op de Aanvullende Pensioenen.
Je legt de werking van afkoop, inpandgeving, voorschot, de actuariële berekening en de wiskundige reserve uit.
Je beschrijft de verschillende vormen van fiscale en niet-fiscale levensverzekeringen.
Je berekent het fiscaal voordeel van fiscale levensverzekeringsproducten.

Leerinhoud

Hoofdstuk I. De levensverzekeringen - Algemeen kader

 • Het begrip verzekering
 • De personenverzekeringen
 • De classificatie van de levensverzekeringsproducten en hun combinaties
 • De nieuwere levensverzekeringsproducten
 • Het wet- en regelgevende kader van de levensverzekering

Hoofdstuk II. De tariferingsgrondslagen

 • Technische rentevoet
 • Sterftetafels
 • Toeslagen voor kosten

Hoofdstuk III. De technische voorzieningen in de levensverzekering

Hoofdstuk IV. De winstdelingen

Hoofdstuk V. De levensverzekeringsovereenkomst: begrip en contractsluiting

 • De overeenkomst: algemeen
 • De totstandkoming van de overeenkomst

Hoofdstuk VI. De levensverzekeringsovereenkomst: uitvoering en uitbetaling

 • De verplichtingen van de partijen
 • De rechten van de partijen
 • Echtscheiding en levensverzekering
 • De vereffening van de prestaties

Hoofdstuk VII. De levensverzekeringen verbonden met een beleggingsfonds

Hoofdstuk VIII. Fiscaliteit en parafiscaliteit van de levensverzekeringen

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege (16,00)
  Oefeningensessies met docentsturing (8,00)
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek