Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Cross-cultural management_FV35290/2786/2223/1/80
Studiegids

Cross-cultural management_FV

35290/2786/2223/1/80
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • International business binnen FinanciĆ«n en verzekeringen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Leenkneght Inge
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Internationale betrekkingen_FV OF eerder ingeschreven voor Internationale betrekkingen_FV EN geslaagd of getolereerd voor Communication in English.

Korte omschrijving

Als afgestudeerde Bedrijfsmanagement kom je in contact met het internationale werkveld. In dit opleidingsonderdeel leer je wat de meest voorkomende oorzaken zijn van ineffectieve interculturele communicatie. Je leert dat cultuur een invloed heeft op het internationaal zakendoen en hoe je de correcte business etiquette toepast.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR FV 1.0 - De bachelor BM/FV heeft inzicht in de processen en regelgeving binnen de financiƫle en verzekeringssector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je ontwikkelt een kritische blik ten aanzien van de managementvaardigheden in verschillende culturen.
Je analyseert vanuit een crosscultureel oogpunt een zakelijke context.
Je past de crossculturele dimensie toe in een internationale context.
Je brengt de culturele aspecten verbonden aan de business etiquette in kaart.
Je identificeert belangrijke culturele regels die gelden binnen een zakelijke context.
OLR FV 7.2 - De bachelor BM/FV kan met standaard woordenschat in een beroepsspecifieke context op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Engels.
Je begrijpt beroepsspecifieke langere teksten.
Je drukt je in de meeste formele situaties correct uit en gebruikt de gepaste zakelijke terminologie.

Leerinhoud

Je ontwikkelt een professioneel niveau van managementbekwaamheid in een internationale business context. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.:

 • culturele classificatiesystemen;
 • subculturen;
 • interculturele communicatiecompetenties;
 • barrières voor cross-culturele communicatie (angst, stereotypen, vooroordelen, culturele bijziendheid);
 • misverstanden in non-verbale crossculturele communicatie;
 • taalproblemen in een crossculturele context;
 • business etiquette van verschillende landen.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Vormen van groepsleren4,00 uren
 • Omschrijving: Casemethode in groep
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Semester 2Vaardigheidstoets in de examenreeks25,00Casus
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks25,00Casus
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Portfolio25,00Werkstuk en/of presentatie
Open boek