Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Creativiteit en innovatie_FV35291/2786/2223/1/17
Studiegids

Creativiteit en innovatie_FV

35291/2786/2223/1/17
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Ondernemerschap binnen Financiën en verzekeringen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): El Majdoub Said, Van de Velde Lorens
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Starten met ondernemen_FV OF geslaagd of getolereerd voor Starten met ondernemen_FV.

Korte omschrijving

Ontdek je ondernemerstalent en scherp je ondernemingszin aan. Onze lectoren zullen je gedurende een traject van een 12-tal weken coachen in het ontwikkelen van je creatief denkvermogen, in het conceptualiseren van (business) ideeën, in het ontdekken van je talenten, je passie en ambitie.

In the end zal het leiden tot de stimulering van enerzijds creativiteit en innovatie, ondernemerschap anderzijds. Je wordt klaargestoomd om concreet aan je business plan te werken in het volgende traject!

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR FV 3.1 - De bachelor BM/FV heeft een attitude van ondernemend handelen (initiatief nemen, risico’s inschatten, ideeën ontwikkelen) en kan deze omzetten in zelfstandig ondernemerschap.
Je herkent kansen om aan onbeantwoorde behoeften te voldoen.
Je zet ideeën om in oplossingen die waarde creëren voor anderen.
Je construeert een inspirerende toekomstvisie waartoe anderen zich kunnen verbinden.
Je gebruikt jouw toekomstvisie om de strategische besluitvorming te sturen.
Je ontwikkelt strategieën om de meeste waarde te genereren uit ideeën.
OLR FV 6.2 - De bachelor BM/FV toont een kritische onderzoekende houding, doorgrondt de betekenis achter de data en kan deze helder rapporteren om tot een bruikbaar advies te komen.
Je onderzoekt de haalbaarheid van het waardecreërend idee aan de hand van een exploratieve studie van de markt.
OLR FV 7.1 - De bachelor BM/FV kan helder, doelgericht en op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Nederlands, met integratie van beroepsjargon.
Je communiceert volgens de conventies van de Nederlandse taal (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik).
OLR FV 8.0 - De bachelor BM/FV werkt projectmatig en constructief samen als lid van een multidisciplinair en intercultureel team en neemt verantwoordelijkheid in verschillende taken en rollen binnen een bedrijf of een organisatie.
Je beoordeelt de (multiculturele en interdisciplinaire) samenwerking d.m.v. constructieve feedback te geven met respect voor ieders talenten en groeikansen.
Je geeft samen met het (interdisciplinair en multicultureel) team richting aan het proces door collectieve werkafspraken en deadlines op te stellen en stuurt dit bij indien nodig.
OLR FV 9.0 - De bachelor BM/FV handelt op een ethische, deontologische en maatschappelijk verantwoorde wijze.
Je wordt bij het nemen van beslissingen gedreven door ethiek en duurzaamheid.

Leerinhoud

Je zet je eerste stappen in het ondernemerschap en je zal individueel of in groep aan je ondernemersproject werken. Vertrekkende van één of meerdere ideeën over het kiezen van het daarbij passende business model tot de validering van je business idea.

Je lectoren coachen en volgen je van nabij op in de uitwerking van je projectopdracht. Hieronder vind je een selectie van enkele tools en/of methodes die je tijdens het traject zal leren kennen en gebruiken om tot een haalbaar business idea te komen:

 • Idea validation: het testen en valideren van je business idea;
 • Value proposition canvas: customer profile vs. value map;
 • Business model canvas: snapshot van je business model en business plan;
 • Verdienmodellen en prijsstrategie: hoe ga ik geld verdienen?;
 • Pimento map: om de slaagkansen van je businessmodel en -plan te evalueren.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges4,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
 • Omschrijving: Opdrachten Coachingssessies
Vormen van groepsleren8,00 uren
 • Omschrijving: Projectwerk in groep
Werktijd buiten de contacturen55,00 uren
 • Omschrijving: Seminaries, excursies, bedrijfsbezoeken (4,00)
  Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk (51,00)

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht100,00Werkstuk en/of presentatie
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Werkstuk en/of presentatie
Open boek