Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Haven en hinterland35320/2786/2223/1/33
Studiegids

Haven en hinterland

35320/2786/2223/1/33
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Supply Chain Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Hintjens Joost
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 150,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Supply Chain Management.

Korte omschrijving

De Vlaamse havens zijn een cruciaal element in onze economie en natuurlijk in onze logistiek. Deze cursus bekijkt de rol van alle spelers in de estafette tocht die een goed maakt bij import of export via de haven. Uiteindelijk moet je in staat zijn de juiste partner te kiezen voor elk deeltraject.

We doen dit op een praktische manier en je actieve medewerking tijdens de lessen is dan ook onontbeerlijk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR SCM 1.0 - De bachelor BM/SCM heeft inzicht in transport, goederen- en informatiestromen, processen en regelgeving binnen de logistieke sector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je omschrijft de rol van havens in de maritieme supply chain.
Je beschrijft het belang van havens voor de regionale economie en die van Antwerpen in bijzonder.
Je beschrijft de rol van de verschillende actoren in de Maritieme supply chain
Je onderscheidt de verschillende cargotypes.
Je omschrijft de relaties tussen de Maritieme supply chain en de hinterlandtransportmodi.
Je legt de functies van een havenautoriteit en de werking van Port of Antwerp in het bijzonder uit.
Je selecteert de juiste partner uit de havengemeenschap.
Je begeleidt een order tijdens zijn doortocht door de haven.
Je beschrijft de marktwerking van het weg-, spoorvervoer, multimodaal transport en de binnenvaart.
Je kiest de gepaste transportvorm vertrekkende van de aspecten van weg-, spoorvervoer, multimodaal transport en de binnenvaart.
Je integreert de huidige en komende evoluties van blockchain in het beheer van internationale transporten.
Je beschrijft de rol van de scheepsagent en de waterklerk.
Je verduidelijkt de rol van de verschillende overheidsvertegenwoordigers in de havengemeenschap.
Je beschrijft de rol van ICT in de haven.
OLR SCM 7.1 - De bachelor BM/SCM kan helder, doelgericht en op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Nederlands, met integratie van beroepsjargon.
Je voert een zakelijke, gestructureerde presentatie met visuele ondersteuning.
Je communiceert volgens de conventies van de Nederlandse taal (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik).
Je schrijft een beknopt verslag over complexe onderwerpen en benadrukt daarbij de voor jou belangrijke punten.

Leerinhoud

De hele supply chain en alle partners worden in detail bestudeerd vertrekkende van de loods voor de kust tot aan het magazijn in het hinterland. De rol van de haven en het havenbestuur is het focus punt maar alle actoren komen aan bod: loodsen, sleepboten, scheepvaartpolitie, bootsmannen, havenbestuur, expediteur, douane, douaneagent, (container)terminal, natiebedrijf, stuwadoor, rederij, scheepsagent, waterklerk, NVOCC, vervoersoperator, wegvervoer, binnenvaart, spoorvervoer, pijpleiding, multimodale operator, warehouse, verlader.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Werktijd buiten de contacturen126,00 uren
 • Omschrijving: Digitale kennisoverdracht (bv. flipped the classroom, kennisclips,… (24,00)
  Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk (102,00)

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht30,00Werkstuk en/of presentatie
Open boek