Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Advanced English for logistics35322/2786/2223/1/04
Studiegids

Advanced English for logistics

35322/2786/2223/1/04
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • Supply Chain Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Verhuyck Thomas
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor English for logistics OF simultaan te volgen met English for logistics OF geslaagd of getolereerd voor English for logistics OF geslaagd of getolereerd voor Business English.

Korte omschrijving

Je breidt je professionele communicatievaardigheden verder uit en verdiept je in de woordenschat en communicatievormen van de logistieke wereld, zowel mondeling als schriftelijk. Je geraakt goed vertrouwd met het zakelijk Engels waarmee je aan de slag kan in jouw sector, zowel gesproken als geschreven.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR SCM 7.2 - De bachelor BM/SCM kan vloeiend en spontaan, met inbegrip van technische communicatie in het vakgebied op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Engels.
Je begrijpt een langer betoog en volgt probleemloos vergaderingen en uiteenzettingen.
Je implementeert een zeer rijke woordenschat en vakjargon in je communicatie.
Je begrijpt beroepsspecifieke langere teksten.
Je neemt actief en resultaatsgericht deel aan een vergadering of een onderhandeling met moedertaalsprekers.
Je schrijft beroepsspecifieke documenten op een adequate manier en in het gepaste taalregister.
Je bent mondeling en schriftelijk communicatief vaardig op een spontane manier, zowel op sociaal als op professioneel vlak.
Je stelt jezelf voor in een jobinterview en kan de daarbij horende documenten (CV en sollicitatiebrief) op een professionele manier opstellen.

Leerinhoud

Je breidt je taalvaardigheid verder uit (Engelse woordenschat, Engelse uitdrukkingen), om zo op een gepaste professionele manier te kunnen functioneren in de dagelijkse werkomgeving in de bedrijfswereld in het algemeen, en in de logistieke sector in het bijzonder. Onderwerpen die aan bod komen zijn oa: vergaderen, debatteren, een sectorgebonden onderwerp presenteren, professionele afspraken maken met klanten en collega's, mails schrijven, klachten formuleren of behandelen... Je verdiept je in vakgerelateerde teksten, en je breidt je grammatica verder uit via zelfstudie.

Op het einde van dit opleidingsonderdeel bereik je het ERK niveau B2.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
  • Omschrijving: Oefeningensessies met docentsturing
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren
  • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Projectopdracht100,00Werkstuk en/of presentatie
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Werkstuk en/of presentatie
Open boek