Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Duits 235324/2786/2223/1/72
Studiegids

Duits 2

35324/2786/2223/1/72
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Duits binnen Supply Chain Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Nef Eva
Onderwijstalen: Duits
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 73,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Duits 1 OF simultaan te volgen met Duits 1.

Korte omschrijving

In deze cursus bouwen we verder op je verworven kennis en vaardigheden van het eerste jaar. Met de woordenschat en Redemittel die jou worden aangereikt, kun je je uit de slag trekken in eenvoudige (mondelinge) communicatie: naar de winkel gaan, telefoneren, op restaurant gaan e.d. Veelvoorkomende grammaticale topics worden herhaaldelijk ingeoefend. Tussendoor geeft de lector je informatie over Duitse tradities, gewoontes, steden en cultuur en lezen we teksten over Duitsland.

Je bereikt het niveau A1.2.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR SCM 7.4 - De bachelor BM/SCM kan met eenvoudige woordenschat in een beroepsspecifieke context communiceren in het Spaans of Duits.
Je volgt de grote lijnen over zeer bekende onderwerpen indien ze nog erg langzaam en duidelijk gearticuleerd zijn.
Je schrijft korte eenvoudige boodschappen in grammaticaal correcte taal over persoonlijke en/of zakelijke goed voorbereide onderwerpen.
Je leest en begrijpt de essentie van goed gestructureerde teksten met erg frequente woorden.
Je haalt specifieke informatie uit alledaagse/zakelijke teksten of uit gesproken en geschreven boodschappen die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer of op de eenvoudig zakelijke levenssfeer (advertenties, folders, dienstregelingen,websites).
Je communiceert over alledaagse, sociale en zakelijke activiteiten en taken.
Je wisselt informatie uit over persoonlijke en zakelijke onderwerpen mits een degelijke voorbereiding.

Leerinhoud

Themen:

 • In Berlin ist was los (reisen, Ausflüge, ...);
 • Natur und Sport;
 • Wohnen und leben;
 • Teilen und tauschen;
 • Feste und Gäste;
 • Grammatikerweiterung;
 • Deutschlandkunde;
 • Basisgrammatica. 

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
DAF leicht A1.2 Kurs- und Übungsbuch mit DVD-ROMVerplicht
 • Auteur: S. Jentgens, E. Körner, A. Lundquist-Mog, K. Reinke, E. Schwarz, K. Sokolowski

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges16,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege (8,00)
  Oefeningensessie met docentsturing (8,00)
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
 • Omschrijving: Simulatie oefeningen
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Vaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00Werkstuk en/of presentatie
Open boek