Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Luchtvervoer35326/2786/2223/1/43
Studiegids

Luchtvervoer

35326/2786/2223/1/43
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Supply Chain Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Buyle Sven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Na de haven van Antwerpen vormt Brussels Airport de tweede grootste economische pool van België. Hoewel vrachtvervoer via de lucht een beperkt aandeel inneemt qua volumes, gaat het vaak om goederen met een hoge waarde die vaak ook een bijzondere aandacht vragen. Ook door de sterke groei in crossborder e-commerce en de stijgende vraag naar next-day beleveringen speelt luchtvervoer een onmiskenbare rol. In deze cursus leer je de Belgische luchtvaartsector kennen binnen de internationale context. Je maakt kennis met de verschillende actoren op een luchthaven en hun rol in het logistieke proces gelinkt aan luchtvracht.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR SCM 1.0 - De bachelor BM/SCM heeft inzicht in transport, goederen- en informatiestromen, processen en regelgeving binnen de logistieke sector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je beschrijft de oorsprong en het belang van luchtvracht.
Je legt de basisprocessen van de supply chain rond luchtvracht uit.
Je verduidelijkt de relatie tussen passagier en cargo in de luchtvaart.
Je vult een airway bill in, rekening houdend met de juridische consequenties.
Je gebruikt de begrippen in de tariefering.
Je verbindt de digitalisering van de luchtvaart aan het logistieke proces.
Je onderscheidt de verschillende productcategorien in de luchtvracht.
Je handelt een eenvoudig luchttransport met voor- en navervoer en administratie zelfstandig af.
Je legt de werking van een luchthaven uit.
Je duidt de rol en de functie van integrators.

Leerinhoud

 • De institutionele omgeving, oorsprong en belang van luchtvracht
 • Luchthaveninfrastructuur
 • De Belgische luchtvrachtsector
 • Luchtvrachtprocessen
 • Vraag naar luchtvracht en luchtvrachtproducten
 • Kosten- en aanbodanalyse (incl. de kostenafhankelijkheid tussen passagiers- en vrachtluchtvaart)
 • Tarificatie
 • Airway bill
 • Integrators
 • Digitalisering en innovatie in luchtvracht
 • Klimaatproblematiek

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
LuchtvrachtVerplicht
 • Auteur: Verspecht, P. & Guilliams, J.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Semester 2Projectopdracht30,00Werkstuk en/of presentatie
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Tweede examenperiodeProjectopdracht30,00Werkstuk en/of presentatie
Open boek