Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Transport economics35327/2786/2223/1/77
Studiegids

Transport economics

35327/2786/2223/1/77
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Supply Chain Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Hintjens Joost
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Communication in English EN geslaagd of getolereerd voor Supply Chain Management.

Korte omschrijving

De transportmarkt is niet erg transparant en reageert vaak traag. Dit maakt hem imperfect en moeilijk te analyseren. De eerste schijn kan bedriegen, deze cursus helpt je verder te kijken dan het voor de hand liggende en het gedrag van klanten, concurrenten en overheid te analyseren en te voorspellen. Het doel is om je te helpen bij het voorbereiden van strategische beslissingen voor het hogere management van transportbedrijven. We zullen de casusmethode van de Harvard School gebruiken, dus uw actieve deelname is cruciaal.

De onderwijstaal is Engels.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR SCM 1.0 - De bachelor BM/SCM heeft inzicht in transport, goederen- en informatiestromen, processen en regelgeving binnen de logistieke sector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je past de algemene micro- en macro-economische concepten toe op de sector van transport en logistiek.
Je duidt het belang van het verschil tussen verkeer en transport.
Je beschrijft de werking van vraag- en aanbod in de transport markt.
Je motiveert investeringsbeslissing in de transportsector.
Je past de 'Value-of-Time' toe op transportbeslissingen.
Je duidt de externe kosten van transportbewegingen.
Je legt de effecten van externe kosten van transport op de aanbod en vraag markt uit.
Je berekent de externe kosten.
Je beheert het transportmanagement in functie van de beleidsmaatregelen in de transportsector voor operationele, tactsische en strategische beslissingen.
OLR SCM 7.2 - De bachelor BM/SCM kan vloeiend en spontaan, met inbegrip van technische communicatie in het vakgebied op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Engels.
Je drukt je in de meeste formele situatie correct uit en gebruikt de gepaste zakelijke terminologie.
Je begrijpt beroepsspecifieke langere teksten.

Leerinhoud

 • De afgeleide vraag naar vervoer
 • Consumentensurplus
 • Vraaganalyse
 • Transportvoorziening
 • Evenwicht en marktstructuur
 • Externe kosten in rekening brengen
 • Transportbeleid
 • Prijsbeleid
 • Infrastructuurbeleid

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Transport economicsVerplicht€ 62,00
 • Auteur: Blauwens, G., De Baere, P., Van de Voorde, E.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren
 • Omschrijving: Digitale kennisoverdracht (bv. flipped the classroom, kennisclips,… )(12,00)
  Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk (51,00)

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Projectopdracht30,00Werkstuk en/of presentatie
Open boek