Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Business proces analyse & project management_SCM35331/2786/2223/1/19
Studiegids

Business proces analyse & project management_SCM

35331/2786/2223/1/19
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Smart logistics binnen Supply Chain Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Cârlan Valentin
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het Business proces analyse & project management vak heeft de volgende doelstellingen: kennis overdragen over roject management methoden en verschillende type projecten, stakeholders betrokkenheid, doelstellingen, de type kosten en baten die (IT en AI-)oplossingen met zich meebrengen; een overzicht geven van hedendaagse technologische en innovatietrends, uit te leggen wat en welk type innovatie wordt ontwikkeld in de maritieme toeleveringsketen en logistiek; verschillende casestudy's presenteren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR SCM 1.0 - De bachelor BM/SCM heeft inzicht in transport, goederen- en informatiestromen, processen en regelgeving binnen de logistieke sector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je identificeert stakeholders en hun belang, probleemstelling, doelstelling en context bij het project.
OLR SCM 2.0 - De bachelor BM/SCM herkent opportuniteiten, stelt operationele doelstellingen en werkt proactief mee aan het behalen van de (strategische) doelstellingen van een bedrijf of een organisatie.
Je identificeert positieve en negatieve effecten op een bestaande organisatie bij ingebruikname van een nieuwe toepassing.
Je vergelijkt projecten op een bedrijfseconomische wijze.
OLR SCM 3.2 - De bachelor BM/SCM werkt zelfstandig, planmatig, flexibel en nauwkeurig en handelt oplossingsgericht en innovatief om transport, goederen- en informatiestromen en processen te optimaliseren.
Je onderzoekt de mogelijkheid tot procesverbetering.
OLR SCM 4.0 - De bachelor BM/SCM heeft een diversiteitsbewuste en coachende houding tijdens het klant- en servicegericht handelen en bouwt zelfstandig een professioneel netwerk uit met nationale en internationale stakeholders.
Je onderkent het belang van het betrekken van eindgebruikers voor de algemene gebruiksvriendelijkheid van een toepassing.
OLR SCM 7.1 - De bachelor BM/SCM kan helder, doelgericht en op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Nederlands, met integratie van beroepsjargon.
Je communiceert op een professionele wijze met de verschillende stakeholders.
OLR SCM 8.0 - De bachelor BM/SCM werkt projectmatig en constructief samen als lid van een multidisciplinair en intercultureel team en neemt verantwoordelijkheid in verschillende taken en rollen binnen een bedrijf of een organisatie.
Je beschrijft op basis van een analyse het huidige proces of de AS-IS situatie voor de start van het project.
Je stelt testscenario’s op.
Je werkt met relevante projectdocumenten.

Leerinhoud

De studenten worden ingelicht en begeleid om de volgende theoretische gedeelte te gebruiken:

• Business process mapping (BPMN method) met voorbeelden van in het logistiek, het vernoemen van de activiteit van haven en logistieke stakeholders, het toepassen van projectmanagement methodologieën (+documentatie) in het kader van nieuwe trends in transport en logistiek zoals industrie 4.0, Smart Ports, AI etc. Het kenen van type project management methodologieën zoals Agile, Kanban, Lean, Waterfall en Six Sigma.
• Project structuur and planning – Werk pakket en taken + deliverables + leader en partners + Gantt chart planning
• Project selectie methodologie en criteria - Multi-criteria analysis
• Berekening van kosten en baten van proces verbeteringen in het logistiek + kosten besparen na matching van transporttaken

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges14,00 uren
  • Omschrijving: Interactiecollege
Vormen van groepsleren10,00 uren
  • Omschrijving: Projectwerk in groep
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren
  • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Semester 1Projectopdracht75,00Casus
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Tweede examenperiodeProjectopdracht75,00Casus
Open boek