Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Financieel management35356/2786/2223/1/93
Studiegids

Financieel management

35356/2786/2223/1/93
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Supply Chain Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Hintjens Joost
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 125,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Excel OF eerder ingeschreven voor ICT-skills: Excel.

Korte omschrijving

Vertrekkende van een boekhouding kan je een investeringsbeslissing nemen, budgetten beheren en vandaaruit de kosten van het inzetten van een voertuig berekenen. Dit alles wordt praktisch geoefend aan de hand van problemen die een oplopende moeilijkheidsgraad hebben. 

Je actieve deelname aan de lessen is onontbeerlijk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR SCM 1.0 - De bachelor BM/SCM heeft inzicht in transport, goederen- en informatiestromen, processen en regelgeving binnen de logistieke sector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je licht proactief en reactief de verschillende budgetten kritisch door.
Je berekent de kostprijs van een order in de verschillende transportmodi.
Je voert een break-even-analyse uit.
Je stelt de verschillende soorten budgetten op volgens de geziene budgetteringstechnieken.
Je evalueert de opgestelde bugetten aan de hand van managementrapportering.
Je maakt de terugkoppeling van reële cijfers naar gebudgetteerde cijfers via een verschillenanalyse.
Je past de verschillende methodes van investeringsanalyse toe.
Je identificeert de verschillende vaste, variabele, directe en indirecte kosten in transportoperaties.
Je rekent offertes uit als transportoperator.
OLR SCM 2.0 - De bachelor BM/SCM herkent opportuniteiten, stelt operationele doelstellingen en werkt proactief mee aan het behalen van de (strategische) doelstellingen van een bedrijf of een organisatie.
Je ondersteunt het beleid met analyses van kostprijsberekeningen.
Je bereidt een investeringsdossier voor.
Je analyseert de jaarrekening van een logistiek bedrijf.

Leerinhoud

 • Balansanalyse
 • NPV, ROI, break-even analyse
 • Budgetanalyse, budgeteringscyclus
 • Kostensoorten, kostenplaatsen
 • Omgaan met risico
 • Prijsberekening van een rit

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Omschrijving: Oefeningensessies met docentsturing
Werktijd buiten de contacturen101,00 uren
 • Omschrijving: Digitale kennisoverdracht (bv. flipped the classroom, kennisclips,… (12,00)
  Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk (89,00)

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00Open en/of gesloten vragen
Open boek