Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Genen toegepast18781/2793/2223/1/64
Studiegids

Genen toegepast

18781/2793/2223/1/64
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de chemie, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • biochemie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Pittois Karen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 90 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor Biomoleculen 2 en Enzymkinetiek.

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit twee delen: Immunologie en Gentechnologie.

Deel I: Inleiding tot de immunologie.
Welke cellen en moleculen spelen een rol? Indeling in het (1) niet-specifiek verweer met de verschillende barrières en de ontstekingsreactie en (2) het specifiek verweer met antigenen en antilichamen. Korte toelichting bij de werking van het immuunverweer. De nadruk wordt gelegd op monoklonale antilichamen en hun toepassingen.

Deel II: Inleiding tot de gentechnologie.
Amplificatie van nucleïnezuren met de PCR-reactie: principe, vereisten en componenten van de reactie, risico’s en analyse van de genproducten. PCR-varianten. Kwantitatieve PCR. Andere basistechnieken: DNA-isolatie, elektroforese en hybridisatie worden behandeld. Inleiding tot moleculaire klonering: vereisten en verschillende stappen in het kloneringsproces, alternatieve methoden. Productie en screening van DNA-bibliotheken. Recombinante expressie in prokaryoten en eukaryoten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Biochemical_researcher - B1_biochemische technologie
Beschrijft de functie van de belangrijkste cellen en organen van het specifiek verweer en de oorsprong van de immuundiversiteit
Beschrijft de structuur, soorten en werking van antilichamen
Beschrijft de werking van het niet-specifiek verweer: barrières, cellen en moleculen, en de ontstekingsreactie
Beschrijft de werking van het verweer tegen infectieuze deeltjes (bacteriën, virussen, parasieten, gisten en schimmels)
Bespreekt de aanmaak en het gebruik van DNA-bibliotheken
Bespreekt de verschillende soorten (klinisch relevante) antigenen, hun eigenschappen en klassificatie
Bespreekt de werking en de toepassing van de verschillende hybridisatiemethoden
Bespreekt het principe en de eigenschappen van een gegeven immuuntest
Bespreekt het productieproces en mogelijke toepassingen van monoklonale antilichamen
Herkent vectoren voor moleculaire (expressie-) kloneringen en bespreekt de verschillende onderdelen
Stelt een kloneringsstrategie op voor het gegeven startmateriaal en vector
Tekent de interactie tussen verschillende cellen van het niet-specifiek en specifiek verweer
Beschrijft het principe van de toegelichte prokaryote en eukaryote klonering-, expressie- en gene editing-systemen
Beschrijft de kwalitatieve en kwantitatieve PCR reactie en varianten: principe, componenten, vereisten, risico’s, mogelijke detectiesystemen en toepassingen
intrapersoonlijk - methodologie
Bespreekt de aanmaak en het gebruik van DNA-bibliotheken
intrapersoonlijk - probleemanalyse
Beschrijft de functie van de belangrijkste cellen en organen van het specifiek verweer en de oorsprong van de immuundiversiteit
Beschrijft de structuur, soorten en werking van antilichamen
Beschrijft de werking van het niet-specifiek verweer: barrières, cellen en moleculen, en de ontstekingsreactie
Beschrijft de werking van het verweer tegen infectieuze deeltjes (bacteriën, virussen, parasieten, gisten en schimmels)
Bespreekt de verschillende soorten (klinisch relevante) antigenen, hun eigenschappen en klassificatie
Bespreekt de werking en de toepassing van de verschillende hybridisatiemethoden
Bespreekt het principe en de eigenschappen van een gegeven immuuntest
Bespreekt het productieproces en mogelijke toepassingen van monoklonale antilichamen
Herkent vectoren voor moleculaire (expressie-) kloneringen en bespreekt de verschillende onderdelen
Stelt een kloneringsstrategie op voor het gegeven startmateriaal en vector
Tekent de interactie tussen verschillende cellen van het niet-specifiek en specifiek verweer
Beschrijft het principe van de toegelichte prokaryote en eukaryote klonering-, expressie- en gene editing-systemen
Beschrijft de kwalitatieve en kwantitatieve PCR reactie en varianten: principe, componenten, vereisten, risico’s, mogelijke detectiesystemen en toepassingen

Leerinhoud

Deel I: Immunologie
- Inleiding tot het verweer: plaats van het verweer. Verschillen tussen specifiek en niet-specifiek verweer.
- Het niet-specifiek verweer: barrières, cellen, eiwitten en werking
- Het specifiek verweer:
    Moleculen: antigenen, het MHC-complex, receptoren, immuunglobulinen
    Cellen en organen
    Werking: verweer tegen infectieuze deeltjes, ontsnappingsmechanismen
    Monoklonale antilichamen: productie en toepassingen

Deel II: Gentechnologie
- PCR: principe, vereisten, componenten van de reactie, risico's en analyse van de genproducten
- PCR-varianten
- Kwantitatieve PCR 
- Technieken uit de gentechnologie: nucleïnezuur-isolatie en -elektroforese, blotting en hybridisaties
- Enzymen gebruikt in de gentechnologie en hun toepassingen
- Verschillende vectoren en hun gebruik
- Aanmaak van recombinant DNA (moleculaire klonering) en transformatie
- Aanmaak en screening van gen- en cDNA bibliotheken
- Recombinante expressie in prokaryoten: klonering, transformatie en zuivering
- Expressie in eukaryote systemen
- Induceerbare expressiesystemen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Bundeling powerpoint slides met notities (Auteur: Karen Pittois)
Oefeningen per hoofdstukDeze cursus omvat digitale labsimulaties. De simulaties gebeuren met de software ‘Labster’. De student koop jaarlijks een licentie aan (AP-tarief).

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Immunologie
Doan, T., Melvold, R., Viselli, S. & Waltenbaugh, C. (2012). Immunology. Lippincot & Wilkins. ISBN 978-1-451-11154-5
Male, D., Brostoff, J., Roth, D.B. & Roitt, I.M. (2013). Immunology. Elsevier. ISBN 987-0-702-04548-6
Sompayrac., L. (2015). How the immune system Works. Wiley-Blackwell. ISBN 978-1-118-99778-9

Gentechnologie
Dale, J.W. & van Schantz, M. (2003). From Genes to Genomes. Chichester: Wiley. ISBN 978-0-4714-9782-0
Tobias, E.S, Connor, M. & Ferguson Smith, M. (2011). Essential Medical Genetics. Wiley-Blackwell. ISBN 978-1-4443-9481-8
D.J. Pritchard, D.J. & Korf, D.R. (2008). Medical Genetics at a Glance. Blackwell Publishing. ISBN 978-1-4051-4846-7

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges41,00 uren
Werktijd buiten de contacturen115,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks36,00Immunologie. Gesloten boek. De vragen peilen naar kennis en toepassen van kennis en inzicht. Geen hulpmiddelen toegestaan.
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks64,00Gentechnologie. Gesloten boek. De vragen peilen naar kennis en toepassen van kennis en inzicht. Geen hulpmiddelen toegestaan.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks64,00gentechnologie. Gesloten boek. De vragen peilen naar kennis en toepassen van kennis en inzicht. Geen hulpmiddelen toegestaan.
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks36,00Immunologie. Gesloten boek. De vragen peilen naar kennis en toepassen van kennis en inzicht. Geen hulpmiddelen toegestaan.

Toetsing (tekst)

Het deel Immunologie en het deel Gentechnologie zullen op aparte examendagen geëvalueerd worden.


De punten van de examens immunologie en gentechnologie worden verrekend volgens de verhouding 36/64.

 

Voor studenten die dit opleidingsonderdeel volgen in een formule van werkplekleren kan het examen verplaatst worden naar een andere examenreeks