Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Biochemische technieken23996/2793/2223/1/58
Studiegids

Biochemische technieken

23996/2793/2223/1/58
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de chemie, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • biochemie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Soetaert Anneleen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 90 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor Biomoleculen 2 en Enzymkinetiek.

Korte omschrijving

De rode draad doorheen het opleidingsonderdeel "Biochemische technieken" is "de weg van gen tot eiwit" en sluit hierdoor zeer nauw aan bij het opleidingsonderdeel "Genen toegepast". In het opleidingsonderdeel "Biochemische technieken" worden de methoden besproken om cellen en weefsels te homogeniseren. De werking van verschillende detergenten en de mogelijke strategie voor nucleïnezuur- en eiwitzuivering worden behandeld. Alle technieken die hierbij aan bod komen (fractionatie, concentratiebepaling, bufferwissel, concentrering,...) worden in theorie gezien en in het opleidingsonderdeel "geïntegreerd lab" toegepast. De nadruk wordt hierbij gelegd op de voorzorgen die nodig zijn om bv. denaturatie te voorkomen. Verder komen de diverse chromatografische en elektroforetische scheidingstechnieken aan bod en de toepassingen die ze in praktijk hebben.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Biochemical_researcher - B1_biochemische technologie
past de principes (incl. voorbeelden, wanneer gebruiken, voor-en nadelen) van de biochemische werkwijzen toe
past de principes van de meest voorkomende elektroforetische technieken (en zijn alternatieven) uit het biochemische werkveld toe
past de principes (incl voorbeelden, wanneer gebruiken, voor-en nadelen) van de courante chromatografische technieken uit het biochemische werkveld toe

Leerinhoud

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit drie grote delen: biochemische werkwijzen, elektroforese en chromatografie.

Biochemische werkwijzen
Invloed van diverse stoffen
Homogenisatie van cellen en weefsels
Uitgangsmateriaal
Activiteit van hydrolytische enzymen
Homogenisatiemethoden
Zuivering van en werken met nucleïnezuren
Algemene strategie bij zuivering nucleïnezuren
Beschadiging van nucleïnezuren
Concentratiebepaling
Denaturatie en renaturatie
Isolatie en zuivering
Zuiverheid Identificatie
Zuivering van en werken met eiwitten
Algemene strategie bij zuivering eiwitten
Efficiëntie van de zuiveringsstap
Fractionering
Verwijdering van zouten
Oefeningen

Elektroforese
Elektroforese van eiwitten
Polyacrylamidegel elektroforese
Iso-elektrofocussing
2D-elektroforese
Toepassing Proteomics/Microarray
Elektroforese van nucleïnezuren
Gelkeuze
Detectie
Submarine elektroforese
Sequentie- en genoomanalyse
Next generation DNA sequencing technologie
RNA-elektroforese
Pulsed field elektroforese
Adsorptie aan membranen - blotten
Voordelen van blotten
Blottingstechnieken
Membraantypen
Oefeningen

Chromatografie
Chromatografie
Oplossend vermogen van een kolom
Indeling
Apparatuur 
Gelfiltratiechromatografie
Principe
Samenstelling van de gelkorrels
Zwellen van gelkorrels
Verwijderen van lucht
Kwantitatieve benadering
Fractioneringsbereik
Oplossend vermogen
Toepassingen
Praktische uitvoering
Ionenchromatografie
Inleiding
Elektrostatische aantrekking
Ionenuitwisseling
Selectiviteitsconstante
Ionenuitwisselaars
Ionenchromatografie
Affiniteitschromatografie
Principe
Matrix
Ligand
Spacerarm
Elutie
Kolomkeuze en stockeren van het gel
Hydrofobe interactiechromatografie
Principe
Uitvoering
Toepassingen
Oefeningen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  1. cursus "Biochemische technieken" delen biochemische werkwijzen, elektroforese en chromatografie - auteur: Anneleen Soetaert - AP Hogeschool.
  2. powerpoint presentaties van alle lessen zijn beschikbaar op digitap.
  3. manuals en catalogen van verschillende firma's.
  4. aanbevolen websites staan bij de verschillende hoofdstukken van de cursus vermeld.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Niet verplichte literatuur, aanwezig in de bib:
Gallagher S., Wiley E. Wiley. Current Protocols: Essential Laboratory Techniques, 2012, Blackwell, ISBN:9780470942413

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges51,00 uren
  • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap.
Werktijd buiten de contacturen105,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00open en gesloten vragen, gesloten boek.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00open en gesloten vragen, gesloten boek

Toetsing (tekst)

Het toetsmoment van het opleidingsonderdeel Biochemische technieken wordt in de examenreeks voor het toetsmoment van het opleidingsonderdeel Geïntegreerd lab en seminaries georganiseerd.

Voor studenten die dit opleidingsonderdeel volgen in een formule van werkplekleren kan het examen verplaatst worden naar een andere examenreeks.