Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Groene en witte biotechnologie23997/2793/2223/1/92
Studiegids

Groene en witte biotechnologie

23997/2793/2223/1/92
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de chemie, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • biochemie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Soetaert Anneleen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 90 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor Industriële microbiologie.

Korte omschrijving

In deze cursus wordt zowel de basis van de groene biotechnologie als de witte biotechnologie toegelicht.
De groene biotechnologie start met een overzicht van planten weefselsystemen en cellen, levenscycli en plantenhormonen. Met dit inzicht kunnen dan verschillende topics uit de plantenbiotechnologie waaronder plantenweefselculturen, plantentransformatie technieken, vectoren en het modelorganisme Arabidopsis thaliana besproken worden. Met deze kennis wordt dan de link gemaakt naar genetische plantenmanipulaties.
Bij de witte biotechnologie worden micro-organismen zoals bacteriën, schimmels en gisten ingezet voor de productie van bruikbare stoffen op industriële schaal. Ze kunnen vitaminen, biobrandstoffen, geurstoffen, geneesmiddelen en enzymen produceren. D.m.v. het uitwerken van een casus wordt er inzicht verkregen in het gehele proces gaande van de keuze van cel (prokaryoot/eukaryoot), het creëren van de optimale kweekcondities, opschaling naar grote bioreactoren tot “downstream proces”. Tijdens bedrijfsbezoeken worden opstellingen op piloot-schaal als de nieuwste technologieën behandeld.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Biochemical_researcher - B1_biochemische technologie
Beschrijft technieken uit de plantenbiotechnologie
Beschrijft technologiën die werden behandeld tijdens presentaties en bedrijfsbezoeken
Formuleert begrippen en technologiën uit de witte biotechnologie
Presenteert een casus uit de witte biotechnologie
neemt initiatief tot professionalisering tijdens presentaties, seminaries en bedrijfsbezoeken over nieuwe technologieën
interpersoonlijk - communicatie
Presenteert een casus uit de witte biotechnologie
intrapersoonlijk - methodologie
Benoemt plantencellen en weefsels
Beschrijft technieken uit de plantenbiotechnologie
Beschrijft technologiën die werden behandeld tijdens presentaties en bedrijfsbezoeken
Formuleert begrippen en technologiën uit de witte biotechnologie
Schets levenscycli van planten
Somt de verschillende plantenhormonen op met hun functie in de plant.
Labtechnicus - A1_taakanalyse en planning
Benoemt plantencellen en weefsels
Schets levenscycli van planten
Somt de verschillende plantenhormonen op met hun functie in de plant.

Leerinhoud

Groene biotechnologie:
 • Plantenanatomie:
  De plantencel en celwand
  Meristemen
  Weefselsystemen
  De wortel
  De scheut
 • Reproductie: 
  Sporeplanten
  Gymnospermen
  Angiospermen
 • Hormonen: 
  Auxines
  Cytokinines
  Ethyleen
  Abscisine zuur
  Gibberellines
 • Plantenbiotechnologie:
  Plantenweefselculturen
  Plantentransformatie technieken
  Vectoren
  Arabidopsis thaliana als modelorgansime
  Doelwitten van genetische manipulaties
 • Voorbeelden uit het onderzoek rond plantenbiotechnologie
Witte biotechnologie:
 • Situering witte biotechnologie: opzoeken begrippen, maken oefeningen
 • Uitwerken casus en presentatie i.v.m. een toepassing van een fermentatieproces
 • Opstellingen op piloot-schaal en nieuwste technologieën

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus 'Groene biotechnologie'- auteur: Anneleen Soetaert - AP Hogeschool.
Powerpoint presentaties van alle lessen zijn beschikbaarop digitap.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Niet verplichte literatuur, aanwezig in de bib:
Waites M.J., Morgan N.L., Rockey J.S., Highton G., 2007. Industrial Microbiology: an Introduction. Blackwell Science. ISBN: 978-0-632-05307-0.
Evert R., Eichhorn S., 2012. Raven Biology of Plants. W.H. Freeman. ISBN-13: 978-1-4292-1961-7

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
 • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap.
Werktijd buiten de contacturen70,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks65,00open en gesloten vragen, gesloten boek.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks65,00open en gesloten vragen, gesloten boek.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)35,00kennis en inzichtstoets (25%) bestaat uit:
presentatie witte biotechnologie

Vaardigheidstoets (10%) bestaat uit:
bedrijfsbezoeken - gastspreker. Gedragsobservatie.
Dit deelpunt wordt overgedragen naar 2de zittijd.

Toetsing (tekst)

De kennis en inzichtstoets in de examenreeks (65%) bestaat uit:
50% groene biotechnologie uit HO
15% witte biotechnologie uit opdracht, presentaties, bedrijfsbezoeken.

De kennis en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (25%) bestaat uit:
presentatie witte biotechnologie, dit deelpunt wordt overgedragen naar 2de zittijd.

Vaardigheidstoets (10%) bestaat uit:
bedrijfsbezoeken - gastspreker. Gedragsobservatie, dit deelpunt wordt overgedragen naar 2de zittijd.

De student dient verplicht aanwezig te zijn tijdens de presentaties, de bedrijfsbezoeken en de gastspreker van dit opleidingsonderdeel.

Bij elke afwezigheid behaalt de student een 0 score op het betreffende deelexamen.
 
Deelexamens die om didactische of organisatorische redenen niet kunnen ingehaald worden, geven geen recht op een inhaalsessie.

Bij meerdere gewettigde afwezigheden contacteert de student het opleidingshoofd.

Voor studenten die dit opleidingsonderdeel volgen in een formule van werkplekleren kan het examen verplaatst worden naar een andere examenreeks.

Voor studenten die dit opleidingsonderdeel volgen in een formule van werkplekleren worden de reguliere praktijksessies waar mogelijk vervangen door activiteiten op de werkplek.

Laattijdig indienen van opdrachten resulteert in een 0 score voor het deelexamen.