Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Organische Chemie 127911/2793/2223/1/84
Studiegids

Organische Chemie 1

27911/2793/2223/1/84
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de chemie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Co-titularis(sen): Gutschoven Inge, Meyers Caroline
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In het opleidingsonderdeel Organische chemie 1 wordt een antwoord gezocht op de volgende vragen: Hoe ziet een organische molecule eruit? Hoe wordt ze voorgesteld? Welke eigenschappen bezitten deze moleculen en welke reacties kunnen optreden? De belangrijkste reacties van de alkanen, alkenen en alkynen worden besproken, evenals de de verschillende mechanismen van substitutie/eliminatiereacties/additiereacties. De theorie wordt aangeboden aan de hand van een uitgebreide hoeveelheid oefeningen. Want wat een student zelf doet, leert hij gemakkelijker.

De organische naamgeving wordt aangeleerd via een zelfstudiepakket.OLR-Leerdoelen (lijst)

intrapersoonlijk - methodologie
Interpreteert de electronische ( inductief, mesomeer, aromaticiteit, zuur-base gedrag) effecten die de reactiviteit van een organische molecule bepalen juist
beschrijft de basis reactiemechanismen van de verschillende organische klassen.
Klasseert de organische stoffen volgens de verbindingsklassen
Onderscheidt de verschillende soorten isomeren van elkaar.
Tekent de correcte structuur van een organische molecule rekening houdend met ruimtelijke aspecten
Voorspelt op basis van de verschillende energieparameters de stabiliteit van een organische molecule
Labtechnicus - A1_taakanalyse en planning
beschrijft de basis reactiemechanismen van de verschillende organische klassen.
Klasseert de organische stoffen volgens de verbindingsklassen
Onderscheidt de verschillende soorten isomeren van elkaar.
Tekent de correcte structuur van een organische molecule rekening houdend met ruimtelijke aspecten
Voorspelt op basis van de verschillende energieparameters de stabiliteit van een organische molecule
Werkt de oefeningen van alkanen, alkenen en alkynen correct uit
Labtechnicus - A3_verwerken en interpreteren van resultaten
Interpreteert de electronische ( inductief, mesomeer, aromaticiteit, zuur-base gedrag) effecten die de reactiviteit van een organische molecule bepalen juist

Leerinhoud

1. voorstellingswijze organische verbindingen:
         skeletnotatie-structuurnotatie-lewisnotatie-brutoformule
         sawhorse notatie
         newman notatie
         wedge notatie
         fisherprojectie
2. conformaties en energieinhoud (toegepast op alkanen).
3. e-spreiding in een organische verbinding:
         inductief effect
         mesomeer effect (delocalisatie, resonantie en aromaticiteit)
4. zuur-base gedrag
5. isomeren:
         structuurisomeren
         stereoisomeren
              geometrische isomeren: cis/trans - Z/E naamgeving
              optische isomeren: R/S naamgeving, wijnsteenzuur-mesovorm
6. soorten organische reacties:
         reactiviteit
         onderverdeling van de organische reacties:
               radicalair
               ionair
         soorten reacties:
              additiereacties
              substitutiereacties
              eliminatiereacties

  reacties van de alkanen, alkenen en alkynen

7. IUPAC-naamgeving van organische moleculen (zelfstudiepakket via leerpad in Digitap)

Studiematerialen (lijst)

Organic chemistryVerplicht
  • Auteur: McMurry John

Studiematerialen (tekst): Verplicht

1. cursus Organische chemie 1 - auteur: Inge Gutschoven - AP Hogeschool
2. e-campus & digitap.
3. leerpad zelfstudiepakket : "organische naamgeving volgens IUPAC" in digitap
4. Organic Chemstry : McMurry 11 edition (aanbevolen)
5. aanvullende oefeningen op intranet/internet (aanbevolen)
6. Digitapcursus: Organische chemie 1

Het gebruik van een laptop is tijdens de les toegelaten.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

"Organic Chemistry , 6th edition" - John E. McMurry (ISBN 0-534-42005-2) - Brooks Cole

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges43,50 uren
  • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap.
Werktijd buiten de contacturen86,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks92,50Het examen omvat vragen over de leerstof van het tweede semester (85%) en vragen over het zelfstudiepakket naamgeving (7,5%).
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)7,502.5% van de punten worden behaald bij het volledig afwerken van het leerpad
5% van de punten worden behaald door het afleggen van de toetsen verplicht in het leerpad.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Het examen omvat vragen over de leerstof van het tweede semester (85%) en vragen over het zelfstudiepakket naamgeving (15%).

Toetsing (tekst)


Organische chemie1 bestaat uit een zelfstudiepakket "naamgeving" en een lesmodule die wordt gegeven in blok 3 en blok 4 van de tweede semester.

De digitale toets over het leerpad naamgeving wordt georganiseerd als een niet-definitieve, tussentijdse toets (i/d week voor de kerstvakantie) via Digitap.

Indien de student geslaagd is voor deze digitale toets, dan moet hij het examen over deze leerstof in mei via Digitap niet meer afleggen.
Het tweede examenmoment over de leerstof van het tweede semester wordt georganiseerd als een schriftelijke niet-definitieve, tussentijdse toets (week na de paasvakantie).
Indien de student geslaagd is voor deze tussentijdse toets, dan moet hij het examen over deze leerstof tijdens de examenreeks in juni niet meer afleggen.
Indien de student niet geslaagd is voor deze tussentijdse toets, dan mag hij het examen over deze leerstof tijdens de examenreeks in juni hernemen. 

Indien niet geslaagd voor het totale opleidingsonderdeel wordt in tweede zittijd  een examen (100%)afgelegd waarin al de delen getest worden, het deel permanente evaluatie vervalt .


Digitale examens worden continu gemonitord om eventuele examenfraude tegen te gaan. Hiervoor moet de student bij aanvang van het examen een monitoringsapplicatie opstarten. Het niet opstarten of afsluiten van de monitoringsoftware wordt aanzien als fraude.


Werkcolleges

• Tijdens de WE verwachten we een verplichte aanwezigheid. Op basis van de aanwezigheid wordt een procespunt gegeven dat maximaal 10% van het totaalpunt bedraagt.