Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Metabolisme29987/2793/2223/1/52
Studiegids

Metabolisme

29987/2793/2223/1/52
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de chemie, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • biochemie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Raes Adam
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 90 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor Biomoleculen 2 en Enzymkinetiek.

Korte omschrijving

In de cursus metabolisme wordt er gekozen om de belangrijkste centrale metabole routes te omschrijven. Van elke route wordt de reeks enzymatische stappen die nodig zijn om een stof op te bouwen of af te breken bekeken. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het herkennen van welbepaalde spelers en gelijkenissen tussen routes. Hoe worden de biomoleculen omgezet in andere moleculen en wat kost dit aan energie of hoeveel energie komt hierbij vrij? Ook wordt er aandacht besteed aan de vitaminen die hierbij noodzakelijk zijn. De controle van de metabole flux tijdens deze routes wordt ook nader bekeken. Want het wonderlijke is dat in een levende cel alle reacties op een geordende manier plaatsvinden en dat er geen nutteloze energie verspild wordt.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Biochemical_researcher - B1_biochemische technologie
Beschrijft de vrijstelling van metabole energie
Beschrijft de electronentransportketen (ETK)
Beschrijft het metabolisme van sachariden, lipiden, en eiwitten
Beschrijft het proces van fotosynthese
Classificeert vitaminen volgens structuur en biochemische werking
Beschrijft de rol (en de hoeveelheid) van factoren als ATP, acetylCoA-SH, NAD+, NADP+, FAD in de verschillende metabole pathways

Leerinhoud

Vitaminen
Vrijstelling van metabole energie
De citroenzuurcylus
De elektronen transport keten
Het metabolisme van de suikers
Het metabolisme van de vetten en de aminozuren
Fotosynthese

Via mail worden er tijdens het academiejaar geen antwoorden verstrekt betreffende inhoudelijke vragen over de leerinhouden.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus Metabolisme - auteurs: G. Caethoven, A. Soetaert
Oefeningenschrift Metabolisme - auteurs: G. Caethoven, A. Soetaert
powerpoint presentaties van alle lessen zijn beschikbaar op digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges9,00 uren
  • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap.
Werktijd buiten de contacturen69,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00open en gesloten vragen, gesloten boek. De vragen peilen naar kennis en toepassen van kennis en inzicht.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00open en gesloten vragen, gesloten boek. De vragen peilen naar kennis en toepassen van kennis en inzicht.

Toetsing (tekst)

Open en gesloten vragen, gesloten boek.
De vragen peilen naar kennis, toepassen van kennis en inzicht.

De effectieve examenvorm en examentijd worden gecommuniceerd via digitap. De examentijd bevat een zelfde tijdsverlenging voor alle studenten. Voor digitale examens: Het niet opstarten of afsluiten van de monitoringsoftware wordt aanzien als fraude.