Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Drama 1719/2792/2223/1/70
Studiegids

Drama 1

719/2792/2223/1/70
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de dans, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Tuytschaever Karel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Korte omschrijving

Door middel van concrete theatrale oefeningen leert de student zich op een authentieke belichaamde manier uit te drukken.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Belichaamt een breed spectrum aan danskwaliteiten
Verwerft anatomisch inzicht en vaardigheden in het gebruik van de stem
Verwerft theoretisch inzicht en belichaming van lichaamstaal en gelaatsexpressie.
Ontwikkelt authenticiteit in podiumaanwezigheid
Ontwikkelt een reeks performatieve kwaliteiten en vaardigheden
Ontwikkelt en drukt een persoonlijke stem uit binnen de conceptualisering en creatie van eigen artistiek werk
Onderzoekt methoden om een innerlijke wereld tot uitdrukking te brengen
Geeft uitdrukking van expressiviteit in de stem
Analyseert de ruimte en het vermogen om spanning op te bouwen tussen performers
Werkt samen met andere disciplines en praktijken
Onderzoekt hoe bewustwording en training in drama kan bijdragen aan de algehele performativiteit

Leerinhoud

Door middel van concrete theatrale oefeningen - gebaseerd op een tekst of een improvisatieopdracht - leert de student zich op een authentieke belichaamde manier uit te drukken. De nadruk ligt op het verkennen en onderzoeken van de eigen theatrale belichaamde toestanden en transformaties, eerder dan op een vaste vorm van presentatie. De belichaamde theatrale vaardigheden die in deze les worden getraind, ondersteunen de dansstudenten bij de ontwikkeling van hun performatieve vaardigheden en hun eigen artistieke stem.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Trotter DANS: opleidingsgids voor de opleiding bachelor dans

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk15,00 uren
Practicum en/of oefeningen15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk30,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)70,00

Toetsing (tekst)

Er is een minimum van 80% aanwezigheid vereist.
Tijdens de lessen vindt permanente evaluatie plaats.
De permanente evaluatie is zowel een toetsvorm als een deelexamen.

Bij minder dan 80% aanwezigheid in de lessen krijgt de student 0/20 voor de toetsvorm en voor het deelexamen permanente evaluatie. Voor de toetsvorm en het deelexamen permanente evaluatie is geen tweede examenkans mogelijk.

Voorwaarden gewettigde afwezigheid:
- Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
- Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door het opleidingshoofd of artistieke coördinator