Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Dansgeschiedenis 1701/2792/2223/1/40
Studiegids

Dansgeschiedenis 1

701/2792/2223/1/40
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de dans, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Assche Annelies
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 85,00 uren

Korte omschrijving

Dansgeschiedenis 1 onderzoekt thema’s uit de geschiedenis van de dans, geplaatst in hun culturele, politieke en interdisciplinaire artistieke context.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Begrijpt historische en actuele culturele en sociale kaders
Begrijpt belangrijke evoluties, thema's en protagonisten binnen de dansgeschiedenis in relatie tot hun bredere kunsthistorische context.
Begrijpt en reflecteert op de relatie tussen (historische) artistieke discoursen en praktijken met sociale en politieke ideologieën.
Heeft een basiskennis van metahistorische processen en uitdagingen met betrekking tot de constructie van de dansgeschiedenis
Reflecteert op inhoud en structuur in relatie tot eigen en gedeelde standpunten
Heeft de vaardigheden om te communiceren en de dialoog aan te gaan met diverse doelgroepen
Beschikt over de nodige communicatieve vaardigheden om een relevante dialoog aan te gaan.

Leerinhoud

Dansgeschiedenis 1 onderzoekt thema's uit de geschiedenis van de westerse theaterdans, geplaatst in hun culturele, sociale, politieke en interdisciplinaire artistieke context. Het doel is een panorama te geven van de dansgeschiedenis aan de hand van verschillende onderwerpen, gebaseerd op de studie van bronnen. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn onder andere: rituelen, gender, natuurlijkheid, het "politieke lichaam", de kwestie van vrede en oorlog, technologie, ruimte en uitvoeringscontext en institutionalisering. Het betreft een brede periode, van de prehistorie tot het begin van de 20e eeuw (die aansluit bij Dansgeschiedenis 2 uit BA2), maar ook meer recente zaken worden bekeken en geanalyseerd. Het biedt een grote reflectie over geheugen en erfgoed. Ook wordt aandacht besteed aan hoe choreografen en dansers, uit heden en verleden, zich verhouden tot de (dans)geschiedenis (de "metageschiedenis"). Zo wil de cursus studenten stimuleren om na te denken over wat (dans)geschiedenis kan betekenen voor hun eigen artistieke praktijk en hoe (dans)geschiedenis hen kan inspireren.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Trotter DANS: opleidingsgids voor de opleiding bachelor dans

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Verder is het voor de student enorm belangrijk om zelf voorstellingen, concerten en exposities bij te wonen, alsook opzoekingswerk te verrichten via internet, bibliotheek e.d.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges25,00 uren
  • Duur: Academiejaar
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren
  • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00
AcademiejaarReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Er is een minimum van 80% aanwezigheid vereist.
Tijdens de lessen vindt permanente evaluatie plaats.
De permanente evaluatie is zowel een toetsvorm als een deelexamen.

Bij minder dan 80% aanwezigheid in de lessen krijgt de student 0/20 voor de toetsvorm en voor het deelexamen permanente evaluatie. Voor de toetsvorm en het deelexamen permanente evaluatie is geen tweede examenkans mogelijk.

Voorwaarden gewettigde afwezigheid:
- Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
- Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door het opleidingshoofd of artistieke coördinator