Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Drama 2720/2792/2223/1/07
Studiegids

Drama 2

720/2792/2223/1/07
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de dans, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: de Bois Albrik
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Korte omschrijving

Na een gezamenlijke lezing van tekstmateriaal daagt de cursus de individuele student uit een fragment uit de tekst te kiezen en aan de hand daarvan een korte monoloog te ontwikkelen die aan het eind van de cursus wordt opgevoerd.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Drama 1.

Begincompetenties (tekst)

Competenties Drama 1 verworven en studiepunt behaald.
Als het studiepunt niet wordt behaald, moet Drama 1 samen met Drama 2 worden behaald.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Belichaamt een breed spectrum aan danskwaliteiten
Verwerft authenticiteit in prestaties
Ontdekt en onderzoekt gevoeligheid voor tekst
Geeft een emotionele reactie op tekst
Ontwikkelt en drukt een persoonlijke stem uit binnen de conceptualisering en creatie van eigen artistiek werk
Ontwikkelt de theatrale verbeelding
Wint inzicht en past kennis toe in de opbouw van een scène
Gebruikt de ruimte als dramatisch element
Werkt samen met andere disciplines en praktijken
Ontwikkelt een bewustzijn van hoe drama kan bijdragen aan de algemene performativiteit.

Leerinhoud

Na een gezamenlijke lezing van tekstmateriaal, daagt de cursus de individuele student uit om een fragment uit de tekst te kiezen en dit te gebruiken om een korte monoloog te ontwikkelen die aan het einde van de cursus wordt opgevoerd. Het gekozen fragment en de daaropvolgende monoloog moeten beschouwd worden als een persoonlijk artistiek theaterstuk dat losgekoppeld is van de oorspronkelijke bedoeling en/of verhaallijn van de originele volledige tekst en moet een scenische toepassing zijn van de creatieve theatrale verbeelding van de student.


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Trotter DANS: opleidingsgids voor de opleiding bachelor dans

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk15,00 uren
Practicum en/of oefeningen15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren
  • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00

Toetsing (tekst)

Er is een minimum van 80% aanwezigheid vereist.
Tijdens de lessen vindt permanente evaluatie plaats.
De permanente evaluatie is zowel een toetsvorm als een deelexamen.

Bij minder dan 80% aanwezigheid in de lessen krijgt de student 0/20 voor de toetsvorm en voor het deelexamen permanente evaluatie. Voor de toetsvorm en het deelexamen permanente evaluatie is geen tweede examenkans mogelijk.

Voorwaarden gewettigde afwezigheid:
- Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
- Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door het opleidingshoofd of artistieke coördinator