Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Dansgeschiedenis 2702/2792/2223/1/74
Studiegids

Dansgeschiedenis 2

702/2792/2223/1/74
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de dans, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Gordon Natalie
Andere co-titularis(sen): De Laet Timmy
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Korte omschrijving

"Dansgeschiedenis 2: Lichaamsconcepten en Choreografische Stromingen" introduceert studenten in de belangrijkste tendensen die de westerse danspraktijk in de twintigste en eenentwintigste eeuw hebben gestructureerd en nog steeds sturen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Dansgeschiedenis 1.

Begincompetenties (tekst)

Competenties Dansgeschiedenis 1 verworven en studiepunt behaald.
Indien het studiepunt niet is behaald moet Dansgeschiedenis 1 worden opgenomen samen met Dansgeschiedenis 2.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Begrijpt historische en actuele culturele en sociale kaders
Verkent persoonlijke relevantie en dialogen over theorie├źn, geschiedenissen, filosofie├źn en praktijken van de dans.
Heeft voldoende kennis van en onderzoekt dansgeschiedenis in relatie tot hedendaagse praktijken
Is in staat om transhistorische lijnen in de recente dansgeschiedenis te identificeren
Reflecteert op maatschappelijke, politieke, economische en culturele bewegingen in de 20e en 21e eeuw en onderzoekt kritisch hun invloeden op dansontwikkelingen
Bestudeert en verwerkt en doet actueel kunstonderzoek
Laat de reflectie en bevraging van het huidige kunstonderzoek in relatie tot het historisch onderzoek zien
Heeft de vaardigheden om te communiceren en de dialoog aan te gaan met diverse doelgroepen
Toont communicatieve vaardigheden aan om een relevante dialoog te ontwikkelen.

Leerinhoud

"Dansgeschiedenis 2: Lichaamsconcepten en Choreografische Stromingen" introduceert studenten in de belangrijkste tendensen die de westerse danspraktijk in de twintigste en eenentwintigste eeuw hebben gestructureerd en nog steeds sturen. De cursus gebruikt specifieke lichaamsconcepten (zoals het minimalistische lichaam, het efemere lichaam, het documentaire lichaam, etc.) als analytische lenzen die niet alleen tijdsoverschrijdende vergelijkingen mogelijk maken tussen het verleden en het heden van de dans, maar die ook dienen als brug tussen theorie en praktijk. Door deze transhistorische en interdisciplinaire benadering leren studenten kritisch om te gaan met de standaard periodisering van de dansgeschiedenis in een lineaire progressie die loopt van moderne, naar postmoderne, conceptuele, en hedendaagse dans. Voorbereidende lezingen en discussies in de klas van verschillende sleutelteksten met betrekking tot zowel dansgeschiedenis als geschiedenistheorie zullen studenten de nodige achtergrond en terminologie verschaffen om een zelfreflecterend perspectief te ontwikkelen op zowel gecanoniseerde als gemarginaliseerde tendensen in dans. Door historische en recente case studies uit de artistieke dans naast elkaar te plaatsen, daagt de cursus studenten uit om theoretische debatten en conceptuele vocabulaires te verbinden met specifieke choreografische praktijken.


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Trotter DANS: opleidingsgids voor de opleiding bachelor dans

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Verder is het voor de student enorm belangrijk om zelf voorstellingen, concerten en exposities bij te wonen, alsook opzoekingswerk te verrichten via internet, bibliotheek e.d.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges25,00 uren
  • Duur: Academiejaar
Vormen van groepsleren5,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Er is een minimum van 80% aanwezigheid vereist.
Tijdens de lessen vindt permanente evaluatie plaats.
De permanente evaluatie is zowel een toetsvorm als een deelexamen.

Bij minder dan 80% aanwezigheid in de lessen krijgt de student 0/20 voor de toetsvorm en voor het deelexamen permanente evaluatie. Voor de toetsvorm en het deelexamen permanente evaluatie is geen tweede examenkans mogelijk.

Voorwaarden gewettigde afwezigheid:
- Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
- Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door het opleidingshoofd of artistieke coördinator