Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Danstraining 3: hedendaagse en klassieke dans34207/2792/2223/1/76
Studiegids

Danstraining 3: hedendaagse en klassieke dans

34207/2792/2223/1/76
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de dans, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Reehorst Nienke
Andere co-titularis(sen): Goosen Lawton Tijen, Sun Xiaojun, Van Quaquebeke Geneviève
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 450,00 uren

Korte omschrijving

Dans training is een kernonderdeel van het programma, dat het hele jaar door een reeks uiteenlopende bijdragen van verschillende gastdocenten levert. Studenten ervaren een reeks van bewegingsstijlen om hun eigen bewegingspotentieel en artistieke visie te verkennen.

Volgtijdelijkheid

Begincompetenties (tekst)

Studiepunt verworven voor Danstraining 2.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Belichaamt een breed spectrum aan danskwaliteiten
Belichaamt zowel fysiek als intellectueel de concepten die nodig zijn voor elke onderzochte danstechniek.
Belichaamt en integreert de stellingen van elke leraar
Belichaamt een zintuiglijk bewustzijn van de eigen fysieke mogelijkheden
Bevordert het ruimtelijk bewustzijn en de projectie binnen en buiten het lichaam
Integreert passend dynamisch gebruik om de expressieve vereisten van het bewegingsmateriaal te bereiken
Bevat een adequaat gebruik van de spierspanning, het loslaten en de ademhaling.
Integreert relevante muzikale, fraserings- en impulskeuzes binnen bewegingszinnen
Beheert het technische niveau dat nodig is om het professionele dansdomein te betreden.
Kan kritisch reflecteren en integreert de feedback van zichzelf, van medestudenten en van docenten.
Investeert in diverse fysieke praktijken om het bewustzijn van lichaam en geest en de verbinding tussen beide te ondersteunen
Investeert en onderzoekt alle aangeboden technieken, ongeacht het gemak of de uitdaging waarmee ze worden geconfronteerd.
Analyseert en herdefinieert verbindingen van geest en lichaam met elke bestudeerde bewegingstechniek
Kan kritisch reflecteren op de eigen praktijk om het persoonlijke potentieel te consolideren en uit te dagen en om unieke individualiteit te erkennen.
Maakt gebruik van een intrinsieke motivatie om persoonlijke grenzen uit te dagen en te verleggen.
Integreert op een brede manier vaardigheden en kennis om een duurzame danspraktijk te ontwikkelen
Investeert in, evalueert en past de mogelijkheden van de eigen geest/lichaam toe en werkt verstandig met deze mogelijkheden en beperkingen.
Integreert en draagt kennis over tussen geleerde technieken en andere cursussen in het curriculum om het begrip en de belichaming ervan te verbeteren.
Maakt gebruik van een probleemoplossende houding om uitdagingen binnen een techniek te overwinnen

Leerinhoud

Dansopleiding 3 is een kernonderdeel van het programma dat gedurende het hele jaar verschillende bijdragen levert van verschillende gastdocenten. Studenten ervaren een reeks van hedendaagse, klassieke en geïmproviseerde bewegingsstijlen om zo hun eigen bewegingspotentieel en artistieke visie te verkennen.
Studenten nemen volledig deel aan alle bewegingsstijlen van alle docenten en zoeken naar hun persoonlijke bewustzijn en connectiviteit binnen elke bewegingsstijl. Vele aspecten van de training komen aan bod, waaronder kracht, connectiviteit, bewustzijn, fysieke intelligentie, vloerwerk, staand werk, articulatie, ruimtelijk bewustzijn, intensiteit, veilige oefening, bewegingskwaliteit, bewegingsintentie, verhoogd tempo en complexiteit. De studenten zullen ook een scala aan onderwijsmethoden ervaren en zullen hun persoonlijke connecties met elke methode onderzoeken. De studenten worden aangemoedigd om hun geest-lichaam verbinding te verkennen door het vergroten van hun lichaamsbewustzijn en voelen door middel van belichaamde praktijk. De studenten worden aangemoedigd om zich voor te bereiden op hun leven in het professionele dansveld door middel van de benaderingen die de uitgenodigde docenten gebruiken. De student analyseert de reeks praktijken die hij/zij ervaart om zijn eigen persoonlijke bewegingsstem en -voorkeuren te identificeren.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Trotter DANS: opleidingsgids voor de opleiding bachelor dans

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen350,00 uren
Werktijd buiten de contacturen100,00 uren
  • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00

Toetsing (tekst)

Er is een minimum van 80% aanwezigheid vereist.
Tijdens de lessen vindt permanente evaluatie plaats.
De permanente evaluatie is zowel een toetsvorm als een deelexamen.

Bij minder dan 80% aanwezigheid in de lessen krijgt de student 0/20 voor de toetsvorm en voor het deelexamen permanente evaluatie. Voor de toetsvorm en het deelexamen permanente evaluatie is geen tweede examenkans mogelijk.

Voorwaarden gewettigde afwezigheid:
- Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
- Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door het opleidingshoofd of artistieke coördinator