Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Complementaire training 2: yoga, dansanalyse, anatomie, conditie, voeding, e.a.34205/2792/2223/1/08
Studiegids

Complementaire training 2: yoga, dansanalyse, anatomie, conditie, voeding, e.a.

34205/2792/2223/1/08
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de dans, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Gordon Natalie
Andere co-titularis(sen): Boterman Greet, Clijsters Judith, Maes Eva, Schütt Anne, Van Dijck Goedele
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Korte omschrijving

Complementaire Training 2 biedt een breed pakket van cursussen aan die de ontwikkeling van de danskunstenaar ondersteunen. De lessen kunnen omvatten onder andere dansanalyse, anatomie, conditietraining, yoga, inclusie praktijk, body, mind centering, acrobatie en voeding door specialisten in hun vakgebied.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor Complementaire training 1

OLR-Leerdoelen (lijst)

Belichaamt een breed spectrum aan danskwaliteiten
Belichaamt het materiaal op een evoluerend niveau in elke bestudeerde discipline
Kan kritisch reflecteren op feedback van zichzelf, medestudenten en leerkrachten en deze verwerken.
Investeert in diverse fysieke praktijken om het bewustzijn van lichaam en geest en de verbinding tussen beide te ondersteunen
Investeert volledig en neemt actief deel aan elke bestudeerde discipline
Onderzoekt de relevantie van elke 'body of knowledge' om persoonlijke connectiviteit te onderzoeken.
Integreert op een brede manier vaardigheden en kennis om een duurzame danspraktijk te ontwikkelen
Analyseert en verkent persoonlijke capaciteiten om flexibel materie te realiseren en zich aan te passen aan de eigen unieke eigenheid.
Integreert kennis om een gezond lichaam en een gezonde geest te behouden voor duurzaamheid op lange termijn
Begrijpt de spierfunctie, aanpassing en bewegingsefficiëntie in de danstraining en neemt de individuele behoeften mee.
Denkt na over hoe verschillende klassen met elkaar in verbinding staan en neemt deze kennis op om te investeren in de praktijk
Definieert individuele doelen en past de fysieke behoeften voor het trainen van het eigen lichaam aan
Gebruikt relevante sociale en groepsdynamische vaardigheden om bij te dragen aan, te delen in en verantwoordelijkheid te nemen voor diverse groepssettings
Laat de vereiste flexibiliteit zien en breidt de creativiteit uit door te werken met uiteenlopende praktijken en instanties en in uiteenlopende omgevingen.
Heeft de vaardigheden om te communiceren en de dialoog aan te gaan met diverse doelgroepen
Kan kritisch reflecteren op elk kennisniveau om zo een relevant discours te ontwikkelen in verschillende omgevingen.
Ontwikkelt articulatie bij het bespreken van beweging in fysieke taal, gesproken en geschreven woord.

Leerinhoud

Complementary Training 2 biedt een breed scala aan lessen die de ontwikkeling van de danskunstenaar ondersteunen. De lessen kunnen omvatten onder andere dansanalyse, anatomie, conditietraining, yoga, inclusiedans, body mind centering, acrobatie en voeding, gegeven door specialisten op hun gebied en nieuwe input zal worden toegevoegd waar relevant.

De lessen bieden een training die verschillende perspectieven biedt voor "mind-body" bewustzijn en zelfzorg en door een voortdurende betrokkenheid studenten aanmoedigt om hun persoonlijke verbinding, belichaming en begrip van elke aangeboden vorm te vinden.

Studenten moeten elk aspect van het programma belichamen en reflecteren op de persoonlijke betekenis ervan voor hun individuele lichaam, capaciteiten, gezondheid, visie en behoeften. Studenten zullen worden aangemoedigd om bewust na te denken over en kennis te integreren van complementaire opleidingen in de rest van hun studieprogramma.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Trotter DANS: opleidingsgids voor de opleiding bachelor dans

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen90,00 uren
Vormen van groepsleren60,00 uren
Werktijd buiten de contacturen120,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00
AcademiejaarReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)60,00

Toetsing (tekst)

Er is een minimum van 80% aanwezigheid vereist.
Tijdens de lessen vindt permanente evaluatie plaats.
De permanente evaluatie is zowel een toetsvorm als een deelexamen.

Bij minder dan 80% aanwezigheid in de lessen krijgt de student 0/20 voor de toetsvorm en voor het deelexamen permanente evaluatie. Voor de toetsvorm en het deelexamen permanente evaluatie is geen tweede examenkans mogelijk.

Voorwaarden gewettigde afwezigheid:
- Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
- Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door het opleidingshoofd of artistieke coördinator