Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Improvisatie 231010/2792/2223/1/18
Studiegids

Improvisatie 2

31010/2792/2223/1/18
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de dans, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Gordon Natalie
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Korte omschrijving

Improvisatie wordt ervaren als een bron van inspiratie, als een weg om het eigen bewegingspotentieel te ontdekken, als een middel om materiaal te genereren en als een middel om gevoeligheid, bewustzijn en zelfreflectie te vergroten.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Competenties Improvisatie 1 verworven en studiepunt behaald.
Indien het studiepunt niet is behaald moet Improvisatie 1 worden opgenomen samen met Improvisatie 2.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Belichaamt een breed spectrum aan danskwaliteiten
Onderzoekt en belichaamt diverse improvisatiemethodologieën
Ontwikkelt de vaardigheden die nodig zijn om nieuw bewegingsmateriaal te genereren
Onderzoekt improvisatie als een compositorische praktijk
Ontwikkelt en drukt een persoonlijke stem uit binnen de conceptualisering en creatie van eigen artistiek werk
Onderhoudt de authenticiteit in geïmproviseerde evenementen
Ontwikkelt een fysieke gevoeligheid om het vermogen tot bewustzijn en gewaarwording te vergroten bij het creëren van eigen materiaal.
Verkent nieuwe artistieke input en eigen geestelijk lichaamsrelatie tot deze
Ontwikkelt een fysieke gevoeligheid om het vermogen tot bewustzijn en gewaarwording te vergroten bij het creëren van eigen materiaal.
Verkent en daagt het eigen bewegingspotentieel uit
Verkent het potentieel van een huidige situatie en reageert adequaat op nieuwe omstandigheden.
Werkt effectief samen met anderen aan gemeenschappelijke artistieke doelen

Leerinhoud

Improvisatie wordt ervaren als een bron van inspiratie, als een manier om het eigen bewegingspotentieel te ontdekken, als een middel om materiaal te genereren en als een middel om gevoeligheid, bewustzijn en zelfreflectie te vergroten. Verschillende bijdragen van diverse docenten en bronnen worden ervaren en kunnen een breed spectrum aan stimuli als inspiratiebron bevatten (visueel, zintuiglijk, auditief, toeval, beperkingen, thema's, conceptuele, denkbeeldige, alledaagse handelingen, ...). De studenten gaan in gesprek met specifieke praktijken van danskunstenaars en onderzoeken hun persoonlijke resonantie met elke input. Sommige aspecten van de cursus resulteren in een voorstelling.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Trotter DANS: opleidingsgids voor de opleiding bachelor dans

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk60,00 uren
Practicum en/of oefeningen20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen100,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk60,00
AcademiejaarReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00

Toetsing (tekst)

Er is een minimum van 80% aanwezigheid vereist.
Tijdens de lessen vindt permanente evaluatie plaats.
De permanente evaluatie is zowel een toetsvorm als een deelexamen.

Bij minder dan 80% aanwezigheid in de lessen krijgt de student 0/20 voor de toetsvorm en voor het deelexamen permanente evaluatie. Voor de toetsvorm en het deelexamen permanente evaluatie is geen tweede examenkans mogelijk.

Voorwaarden gewettigde afwezigheid:
- Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
- Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door het opleidingshoofd of artistieke coördinator