Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Keuzevak dans, bachelor 332726/2792/2223/1/65
Studiegids

Keuzevak dans, bachelor 3

32726/2792/2223/1/65
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de dans, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
(#) Keuzeopleidingsonderdeel (moet vervangen worden)
Voor dit keuzeopleidingsonderdeel moet één van deze opleidingsonderdelen gekozen worden:
  • AP Studium Generale (3 studiepunten)
  • Artist in society (3 studiepunten)
  • Culturele stromingen 1 (3 studiepunten)
  • Culturele stromingen 2 (3 studiepunten)
  • Kunstfilosofie (dans) (3 studiepunten)
  • Project 1 (dans) (3 studiepunten)
  • Project 2 (dans) (3 studiepunten)
  • Stage (dans) (3 studiepunten)
  • Studentenparticipatie (3 studiepunten)
Titularis: Terclaevers Iris
Andere co-titularis(sen): Gordon Natalie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Belichaamt een breed spectrum aan danskwaliteiten
Belichaamt de vereiste lichamelijkheid voor het gezelschap of het project
Participeert in creatieve dansprojecten, interpreteert, vertaalt en voert uit
Presenteert materiaal in resonantie met de vorm en de inhoud van het beoogde werk.
Investeert artistieke vaardigheden in een stage bij een bedrijf of project
Onderzoekt eigen danswoordenschat bij het werken in andere omgevingen
Reflecteert kritisch op de eigen artistieke praktijk en situeert deze in diverse sociale en artistieke contexten
Reflecteert op de praktijk om inzicht te krijgen in het eigen potentieel
Beschikt over zelfdiscipline, organisatorische zelfredzaamheid en ondernemersvaardigheden om de eigen artistieke praktijk te in stand te houden en te ontwikkelen
Toont flexibiliteit in organisatie en taken om de stage te integreren in de eigen opleiding.
Gebruikt relevante sociale en groepsdynamische vaardigheden om bij te dragen aan, te delen in en verantwoordelijkheid te nemen voor diverse groepssettings
Toont sociale en communicatieve vaardigheden aan in een samenwerkingsproces
Verwerft een respectvolle en gemotiveerde houding die bijdraagt aan een artistiek proces

Leerinhoud