Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Bachelorproef deel 3 onderzoekspaper34214/2792/2223/1/23
Studiegids

Bachelorproef deel 3 onderzoekspaper

34214/2792/2223/1/23
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de dans, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Marinus Tuur
Andere co-titularis(sen): Van Langendonck Katleen
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Korte omschrijving

In Portfolio 3 (bachelorproef deel 3) biedt het onderzoeksessay, dat de studenten worden gevraagd in te dienen, een laatste en substantiële oefening in het formuleren van een precieze onderzoeksvraag, die een duidelijke relatie moet hebben met hun eigen solo- en groepsdanscreaties.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Competenties Portfolio 1 en Portfolio 2 verworven en studiepunt behaald.
Indien het studiepunt niet is behaald, moet Portfolio 1 en Portfolio 2 opgenomen worden samen met Bachelorproef deel 3 onderzoekspaper.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Begrijpt historische en actuele culturele en sociale kaders
Kan kritisch reflecteren op de eigen artistieke praktijk binnen een bredere historische en hedendaagse artistieke context.
Reflecteert kritisch op de eigen artistieke praktijk en situeert deze in diverse sociale en artistieke contexten
Definieert en articuleert eigen onderzoek en verkent het door middel van zowel theoretische als artistieke processen, zowel in gesproken als geschreven woord.
Definieert en articuleert eigen onderzoek en verkent het door middel van zowel theoretische als artistieke processen, zowel in gesproken als geschreven woord.
Bestudeert en verwerkt en doet actueel kunstonderzoek
Geeft een correct gebruik van citaten en bibliografische verwijzingen
Deelt het onderzoek, en vertrekt van een onderzoeksvraag in een duidelijke en goed gestructureerde tekst.
Toont verbale en schriftelijke nauwkeurigheid in het overbrengen van eigen ideeën.
Draagt bij aan een kritische en constructieve dialoog met medestudenten over artistiek onderzoek
Communiceert duidelijk over onderzoeksgebied en -methoden
Beschikt over zelfdiscipline, organisatorische zelfredzaamheid en ondernemersvaardigheden om de eigen artistieke praktijk te in stand te houden en te ontwikkelen
Laat zelfmanagement en ondernemersvaardigheden zien om de eigen artistieke praktijk in stand te houden en te ontwikkelen.
Kan een uitgebreide tijdlijn beheren om een eindproduct te bereiken.
Gaat een constructieve dialoog aan met medestudenten en docenten over onderzoeksbelangen

Leerinhoud

Het artistieke eindproject voor het bachelorexamen biedt een kans om kennis, vaardigheden, ervaring, interesses en vragen te integreren in een doorlopend onderzoek gedurende het laatste jaar. Het bestaat uit drie elementen: research paper, groepschoreografie en solo choreografie.

Portfolio is een doorlopende cursus van jaar 1 tot 3 die studenten handvatten biedt om hun eigen artistieke identiteit in relatie tot het dansveld te omarmen, onderzoeken en analyseren. De belangrijkste activiteiten zijn luisteren, lezen, schrijven, discussiëren en visualiseren. De nadruk ligt op manieren om hun standpunten te definiëren, te verduidelijken en te beargumenteren.

In dit onderzoekspaper wordt de studenten gevraagd een laatste en substantiële oefening te leveren in het formuleren van een precieze onderzoeksvraag, die een duidelijke relatie moet hebben met hun eigen solo- en groepsdanscreaties. Deze belichaamde onderzoekspraktijk fungeert als een pre- of postdramaturgie van hun creatie, die ze situeren in het bredere dansveld en het danskritische veld. Om dit te ontwikkelen, leren de studenten, naast het definiëren van een onderzoeksonderwerp, hoe ze dit moeten onderzoeken, hoe ze de inhoud van hun tekst moeten structureren, hoe ze persoonlijke reflecties in een academische schrijfstijl kunnen invoegen en hoe ze moeten citeren, parafraseren en verwijzen naar bronnen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Trotter DANS: opleidingsgids voor de opleiding bachelor dans

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Vormen van groepsleren10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen160,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarOnderzoeksopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeOnderzoeksopdracht100,00

Toetsing (tekst)

Er is een minimum van 80% aanwezigheid vereist.
Tijdens de lessen vindt permanente evaluatie plaats.
De permanente evaluatie is zowel een toetsvorm als een deelexamen.

Bij minder dan 80% aanwezigheid in de lessen krijgt de student 0/20 voor de toetsvorm en voor het deelexamen permanente evaluatie. Voor de toetsvorm en het deelexamen permanente evaluatie is geen tweede examenkans mogelijk.

Voorwaarden gewettigde afwezigheid:
- Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
- Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door het opleidingshoofd of artistieke coördinator