Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Psychologie 11892/2779/2223/1/79
Studiegids

Psychologie 1

1892/2779/2223/1/79
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de ergotherapie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Van Geel Sven
Andere co-titularis(sen): Callewaert Nadine, Raats Joke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 162,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Begincompetenties (tekst)

Zie startcompetenties opleiding ergotherapie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BH2 Diagnosticeren: "Definieert autonoom in de complexe en gespecialiseerde beroepscontext in samenspraak met cliënt het handelingsvraagstuk en de vraagformulering gericht op betekenisvol handelen en kwaliteitsvolle participatie van de cliënt in zijn context en verwijst door indien nodig".
De student benoemt en bespreekt basisbegrippen en -principes van de (ontwikkelings)psychologie en pedagogie.
De student legt het verband tussen theorieën en dagelijkse praktijk
C Communicatie/ communiceren: "Communiceert kwaliteitsvol en werkt interprofessioneel samen met de cliënt en alle betrokkenen in het kader van het handelingsvraagstuk."
De student kent en past de verschillende communicatiemodellen en principes toe. Hij kan een reflectiemodel hanteren.

Leerinhoud

1.Algemene Psychologie
- Geheugen
- Leren en omgeving
- Denken en intelligentie
- Emotie en motivatie
- Persoonlijkheid 
- Vormen van bewustzijn
 
2.Ontwikkelingspsychologie, een inleiding
- De cognitieve, sociale en persoonlijkheidsontwikkeling in de baby-,  peuter- en kleutertijd

3. Sociale psychologie
-Sociale perceptie
-Het zelf

4. Pedagogie
- Pedagogie, een inleiding
- Opvoedingsdoelen en –middelen
- Kind en gezin
- Ouder zijn van een kind met een handicap
- Integratie en normalisatie

5. Communicatie en Interactie 
- Inleiding
- Wat is communicatie?
- Basishoudingen en vaardigheden
- Vaardig communiceren in de gezondheidszorg

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Algemene psychologie en ontwikkelingspsychologie

Presentaties op digitale leeromgeving.
Van Geel, S. (2022). Capita Selecta voor ergotherapeuten. Pearson Maatwerk editie. 

Pedagogie
Presentaties op digitale leeromgeving

Communicatie en Interactie
Cursus via cursusdienst

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Sociale vaardigheden
  • Silverman J., Kurtz S. & Draper J. (2000). Vaardig communiceren in de gezondheidszorg, een evidence-based benadering.
  • Van Craen W. (1997). Omgaan met anderen, Leuven, Acco.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges42,00 uren
  • Omschrijving: Algemene en ontwikkelingspsychologie: 20 cu en 8 bu, Pedagogie: 2 cu
    Communicatie en interactie: 12 cu
Werktijd buiten de contacturen120,00 uren
  • Omschrijving: Zelfstudie 120 cu

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Schriftelijk examen
Semester 1Reflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Schriftelijk examen
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks20,00