Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Creatieve en technische vaardigheden 11704/2779/2223/1/89
Studiegids

Creatieve en technische vaardigheden 1

1704/2779/2223/1/89
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de ergotherapie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Helshoecht Ingeborg
Andere co-titularis(sen): De Zutter Freya, Lécharny Marine, Raats Joke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 81,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie startcompetenties opleiding ergotherapie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BH4 Innoveren: "Ontwikkelt en gebruikt doelgericht en professioneel een creatieve en technische deskundigheid, volgt relevante evoluties op en levert een bijdrage aan het beroep ergotherapie."
De student maakt een activiteitenanalyse.
De student maakt zich nieuwe technieken op zelfstandige manier eigen, is zelfsturend, vraagt gericht en gedoseerd  hulp, en doorloopt het ganse proces van planning, organisatie, uitvoering en afwerking.
De student voert de technieken correct uit en heeft een minimum aantal technieken doorgenomen.
C Communicatie/ communiceren: "Communiceert kwaliteitsvol en werkt interprofessioneel samen met de cliënt en alle betrokkenen in het kader van het handelingsvraagstuk."
De student geeft een genuanceerde en gedifferentieerd beeld over zijn samenwerkingsvaardigheden aan de hand van self- en peerassessment.

Leerinhoud

Creatieve technieken 1
1. introductie
2. Proefproject
3. Off en on campus technieken

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Cursus en aanvullingen via digitale leeromgeving.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges1,00 uren
Practicum en/of oefeningen33,00 uren
Werktijd buiten de contacturen47,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Portfolio100,00permanente evaluatie digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00permanente evaluatie digitaal

Toetsing (tekst)

Aanwezigheid in de les voor permanente evaluatie is vereist.
Bij gewettigde afwezigheid kunnen uitzonderingsmaatregelen genomen worden.
Bij ongewettigde afwezigheid bij permanante evaluatie wordt een "0" gescoord.
Verplichte aanwezigheid bij Feedbackmoment na de examens wanneer je niet slaagt voor het Olod in 1e zittijd en dit onderdeel opnieuw wil afleggen.