Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Professioneel redeneren 323969/2779/2223/1/14
Studiegids

Professioneel redeneren 3

23969/2779/2223/1/14
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de ergotherapie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Van Gils Annick
Andere co-titularis(sen): Bulckmans Niki, De Zutter Freya, L├ęcharny Marine, Raats Joke, Simons Karen, Van Geel Sven, Van Tiggelen Hanne, Vergauwen Kuni
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 81,00 uren

Volgtijdelijkheid

Begincompetenties (tekst)

Zie volgtijdelijkheid.

OLR-Leerdoelen (lijst)

WH Onderzoeken: "Handelt evidence-based in de verschillende aspecten van praktijkuitvoering en integreert de verworven kennis en vaardigheden met het oog op het participeren aan praktijkgericht onderzoek."
De student vindt en beoordeelt kritisch wetenschappelijke professionele literatuur gerelateerd aan een klinisch probleem en vertaalt de wetenschappelijke onderzoeksresultaten helder voor de eindgebruikers. De student gebruikt de kennis over praktijkgericht onderzoek.

Leerinhoud

 • Meest voorkomende begrippen van wetenschappelijke methodologie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek.
 • Lezen en kritisch beoordelen van wetenschappelijke literatuur.
 • Vertalen van onderzoeksresultaten naar ergotherapeutische praktijk.
 • Voorbereiding op eindwerk.
 • Een buitenlandse lesgeefster doceert mee in dit opleidingsonderdeel.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursus via cursusdienst.
 • Aanvullingen en presentaties via digitale leeromgeving.
 • Neckebroeck C, Vanderstraeten I, Verhaeghe M. Onderzoeksvaardigheden: voor onderwijs, zorg en welzijn. Antwerpen: De Boeck; 2018.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

 • Baarda B. (2009). Dit is onderzoek! Handleiding voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Houten, Noordhoff Uitgevers.
 • Van Driel M. & Chevalier P. (2008). Verklarende woordenlijst Evdence Based Medicine. Gent, Minerva.
 • Kuiper C., Verhoef J, de Louw D. & Cox, K. (2004) Evidence-based practice voor paramedici. Utrecht: Lemma.
 •  Loep M. & van Etten-Jamludin F. (2004). Praktische handleiding PubMed. Houten, Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Taylor M. C. (2007). Evidence Based Practice for Occupational Therapists. Oxford, Blackwell Publishing.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Vormen van groepsleren6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Projectopdracht60,00groepspaper met self en peer assessment
Semester 2Vaardigheidstoets in de examenreeks40,00(digitaal) schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht60,00groepspaper met self en peer assessment
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00(digitaal) schriftelijk examen