Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Analyse van het menselijk handelen23967/2779/2223/1/43
Studiegids

Analyse van het menselijk handelen

23967/2779/2223/1/43
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de ergotherapie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Op De Beeck Kathleen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 81,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie startcompetenties opleiding ergotherapie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BH2 Diagnosticeren: "Definieert autonoom in de complexe en gespecialiseerde beroepscontext in samenspraak met cliënt het handelingsvraagstuk en de vraagformulering gericht op betekenisvol handelen en kwaliteitsvolle participatie van de cliënt in zijn context en verwijst door indien nodig".
De student analyseert het handelen van een individu in een goed gestructureerde en vertrouwde context en rapporteert hierover correct met relevante vakterminologie.
De student classificeert, definieert en herkent vaktermen met betrekking tot de functies, activiteiten en participatie, persoonlijke en externe factoren van de mens.
De student herkent en beschrijft handelen van de mens en hanteert hierbij een geschikte werkwijze.
De student verduidelijkt de samenhang tussen functies, activiteiten en participatie, persoonlijke en externe factoren van de mens.

Leerinhoud

1. Definities, doelen, begrippen en inhouden vanuit de Internationale classificatie van het 
    menselijk functioneren.
2. Vakterminologie zoals gehanteerd in de ergotherapeutische praktijk.
3. Activiteitenanalyse
4. Verslaggeving: onderscheid observatie en interpretatie
5. Onderlinge samenhang van functies,activiteiten en participatie, persoonlijke en externe factoren.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Cursus via cursusdienst
  • aanvullingen via digitale leeromgeving
  • ICF Nederlandse vertaling van de International Classification of Functioning, Disability and Health (2007) gratis online versie ,Nederlands WHO-FIC Collaborating Centre

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges14,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen55,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets in de examenreeks100,00schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00schriftelijk examen

Toetsing (tekst)

Evaluatiecriteria, taken en voorbeelden van examenvragen zijn terug te vinden in de cursus.