Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Functionele anatomie en fysiologie 125693/2779/2223/1/42
Studiegids

Functionele anatomie en fysiologie 1

25693/2779/2223/1/42
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de ergotherapie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Mistiaen Wilhelm
Andere co-titularis(sen): Bulckmans Niki, Empsten Kathleen, Maes Katrien, Van Audenaerde Jonas, Van Loenhout Jinthe
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 162,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie startcompetenties opleiding ergotherapie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BH2 Diagnosticeren: "Definieert autonoom in de complexe en gespecialiseerde beroepscontext in samenspraak met cliënt het handelingsvraagstuk en de vraagformulering gericht op betekenisvol handelen en kwaliteitsvolle participatie van de cliënt in zijn context en verwijst door indien nodig".
De student herkent en benoemt de aanhechtingen en de functie van de spieren van de wervelzuil, romp, hals en schedel en de inleiding van bovenste en onderste gordel.
De student herkent en benoemt de ademhalingsfysiologie.
De student herkent en benoemt fysiologie van de cel en van een organisme.
De student herkent en benoemt neurofysiologie.
De student herkent en benoemt de bewegingsmogelijkheden van de gewrichten van de wervelzuil en schoudergordel.
De student herkent en benoemt de botstructuren, spieren, ligamenten van de wervelzuil en schoudergordel.
De student herkent en benoemt de vorm van de gewrichtsvlakken en de oriëntatie van de assen van de wervelzuil en schoudergordel.

Leerinhoud

Functionele anatomie van beenderen, gewrichten, ligamenten en spieren van:
1. Wervelzuil
2. Thorax en hals
3. Gordels
4. Het hoofd

Functionele fysiologie:
1.  Inleiding
2. Fysiologie van de cel en van een organisme
3. Het zenuwstelsel
4. De ademhaling

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Cursus verkrijgbaar via cususdienst
  • Platzer W. (2012). Sesam atlas van de anatomie deel 1: bewegingsapparaat. 22e druk.(hiervan zijn de gebruikte PPT presentaties in de les afgeleid).
  • Aaanvullingen via digitale leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges28,00 uren
  • Omschrijving: Mistiaen W. 20 cu
    Van Loenhout J. 8 cu
Practicum en/of oefeningen26,00 uren
  • Omschrijving: Maes K. en Empsten K. 24 cu
    Mistiaen W. 2 cu
Werktijd buiten de contacturen108,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00digitaal examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00digitaal examen