Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Functionele anatomie en fysiologie 225694/2779/2223/1/76
Studiegids

Functionele anatomie en fysiologie 2

25694/2779/2223/1/76
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de ergotherapie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Mistiaen Wilhelm
Andere co-titularis(sen): Bulckmans Niki, Empsten Kathleen, Van Audenaerde Jonas, Van Geel Fanny, Van Loenhout Jinthe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 162,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie startcompetenties opleiding ergotherapie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BH2 Diagnosticeren: "Definieert autonoom in de complexe en gespecialiseerde beroepscontext in samenspraak met cliënt het handelingsvraagstuk en de vraagformulering gericht op betekenisvol handelen en kwaliteitsvolle participatie van de cliënt in zijn context en verwijst door indien nodig".
De student herkent en benoemt de aanhechtingen en de functie van de spieren van de bovenste gordel + bovenste lidmaat en onderste gordel + onderste lidmaat.
De student herkent en benoemt de fysiologie van het bewegingsstelsel
De student herkent en benoemt de fysiologie van het bloed en de bloedsomloop.
De student herkent en benoemt de bewegingsmogelijkheden van de gewrichten van de bekkengordel, onderste en bovenste ledematen.
De student herkent en benoemt de botstructuren, spieren, ligamenten van de bekkengordel, onderste ledematen, schoudergordel en bovenste ledematen.
De student herkent en benoemt de vorm van de gewrichtsvlakken en de oriëntatie van de assen van de bekkengordel, onderste ledematen, schoudergordel en bovenste ledematen.

Leerinhoud

Functionele anatomie van beenderen, gewrichten, ligamenten en spieren van:
1. Bovenste gordel en lidmaat
2. Onderste gordel en lidmaat

Functionele fysiologie:
1. Inleiding
2. Fysiologie van het bewegingsstelsel 
3. Fysiologie van het bloed en de bloedsomloop

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Cursus via cususdienst.
  • Aanvullingen via digitale leeromgeving.
  • Platzer, W. (2012). Sesam atlas van de anatomie deel 1: bewegingsapparaat. 22e druk.(hiervan zijn de gebruikte PPT presentaties in de les afgeleid).

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges28,00 uren
  • Omschrijving: Functionele anatomie Mistiaen W.: 20 cu
    Functionele fysiologie Van Loenhout J.: 8 cu
Practicum en/of oefeningen26,00 uren
  • Omschrijving: Mistiaen W. 20cu
    Empsten K. 6 cu
Werktijd buiten de contacturen108,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00digitaal examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00digitaal examen