Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Gedragsneurologie en neuropsychologie26941/2779/2223/1/85
Studiegids

Gedragsneurologie en neuropsychologie

26941/2779/2223/1/85
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de ergotherapie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Van Geel Sven
Andere co-titularis(sen): Acke Elia, Van Geel Fanny, Van Gils Annick, Vergauwen Kuni
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 81,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie volgtijdelijkheid

OLR-Leerdoelen (lijst)

BH2 Diagnosticeren: "Definieert autonoom in de complexe en gespecialiseerde beroepscontext in samenspraak met cliënt het handelingsvraagstuk en de vraagformulering gericht op betekenisvol handelen en kwaliteitsvolle participatie van de cliënt in zijn context en verwijst door indien nodig".
De student beschrijft doelgericht de invloed van neuropsychologische en cognitieve processen op de handelingscompetentie en participatie van de cliënt.

Leerinhoud

1. Neuro-fylogenese: evolutie gedragsfuncties, gedrag, cognitie en emotie en samenhang met het 
    handelen.
2. Neuro-ontogenese: leren en ontwikkelen van het kind vanuit gedragsneurologisch perspectief.
3. Neuroanatomie: werking van het brein
4. Functionele neuroanatomie en gedrag: samenwerking van het brein koppelen aan gedrag
    (executief functioneren, taal, praxis,…).
4. Begrip van de kwetsbaarheid van het brein.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Powerpoints en additionele teksten via digitale leeromgeving.
  • Kartonnen hersenfiches voor 3D-hersenmodel (verdeling wordt nog bekeken)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Schriftelijk examen