Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Pathologie van het bewegingsapparaat1859/2779/2223/1/24
Studiegids

Pathologie van het bewegingsapparaat

1859/2779/2223/1/24
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de ergotherapie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Cornelis Koen
Andere co-titularis(sen): Hooghiemstra Maartje, Proost Sarah
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 81,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Algemene pathologie.

Begincompetenties (tekst)

Zie volgtijdelijkheid.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BH2 Diagnosticeren: "Definieert autonoom in de complexe en gespecialiseerde beroepscontext in samenspraak met cliënt het handelingsvraagstuk en de vraagformulering gericht op betekenisvol handelen en kwaliteitsvolle participatie van de cliënt in zijn context en verwijst door indien nodig".
De student kent en heeft inzicht in de pathologie van het bewegingsapparaat: algemene begrippen, pathogenese en behandeling bij orthopedie, traumatologie en reumatologie.

Leerinhoud

Reumatologie
Traumatologie
Orthopedie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • powerpoints via digitale leeromgeving aangeboden

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

  • Verhaar, J.A.N.& van Mourik,J.B.A. (2013). Orthopedie; Bohn Stafleu van Loghum

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00digitaal schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00digitaal schriftelijk examen