Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Psychopathologie/Psychologie 26172/2779/2223/1/02
Studiegids

Psychopathologie/Psychologie 2

6172/2779/2223/1/02
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de ergotherapie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Van Geel Sven
Andere co-titularis(sen): Callewaert Nadine, De Ridder Joachim, Vergauwe Caroline
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 162,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Psychologie 1.

Begincompetenties (tekst)

Zie volgtijdelijkheid.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BH2 Diagnosticeren: "Definieert autonoom in de complexe en gespecialiseerde beroepscontext in samenspraak met cliënt het handelingsvraagstuk en de vraagformulering gericht op betekenisvol handelen en kwaliteitsvolle participatie van de cliënt in zijn context en verwijst door indien nodig".
De student benoemt en bespreekt basisbegrippen en principes van de (ontwikkelings)psychologie, voortbouwend op semester 1.
De student kan de verschillende psychopathologieën bij kinderen, adolescenten en volwassenen herkennen en beschrijven. Ze kunnen tevens de bijbehorende behandeling bespreken.De student legt het verband tussen theorieën en dagelijkse praktijk uit.
C Communicatie/ communiceren: "Communiceert kwaliteitsvol en werkt interprofessioneel samen met de cliënt en alle betrokkenen in het kader van het handelingsvraagstuk."
De student past vanuit eigen initiatief en met gevoel voor verantwoordelijkheid de verschillende communicatieprincipes toe die nodig zijn in een ergotherapeutische context.

Leerinhoud

Psychologie 2
1. Ontwikkelingspsychologie
De cognitieve, sociale en persoonlijkheidsontwikkeling in de schooltijd.
De cognitieve, sociale en persoonlijkheidsontwikkeling in de adolescentie.

2. Gezondheidspsychologie
Gedragsverandering
Preventie van gezondheidsproblemen
Stress, gezondheid en ziekte
Pijnbeleving, leren omgaan met pijn
Omgaan met chronische ziekte

3. Sociale psychologie
Groepen en groepsdynamica

Psychopathologie kinderen en adolescenten
Algemeen verloop van het kinderpsychiatrisch onderzoek.
Een aantal kinderpsychiatrische ziektebeelden: 
   - Hechting en hechtingsstoornissen
   - Stemmingsstoornissen
   - Trauma
   - Eetstoornissen
   - ADHD
   - Autismespectrumstoornissen

Psychopathologie bij volwassenen
Begrip psychopathologie
Plaats van psychopathologie binnen het wetenschappelijk denken
Symptoombenadering psychopathologie
Syndroombenadering psychopathologie
Belangrijkste psychiatrische ziektebeelden
Beschrijving, ontstaansfactoren en voorkomen belangrijkste psychiatrische ziektebeelden

Communicatie en interactie
Theoretische inzichten en ondersteuning in communicatieve vaardigheden, gericht en voorbereidend op stage

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Cursus via cursusdienst en/of digitale leeromgeving.
  • Van Geel, S. (2022). Capita Selecta voor ergotherapeuten. Pearson Maatwerk editie.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges52,00 uren
Werktijd buiten de contacturen110,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks93,00Schriftelijk digitaal examen
Semester 1Reflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)7,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks93,00Schriftelijk digitaal examen
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks7,00