Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Beroepsontwikkeling geestelijke gezondheidszorg28361/2779/2223/1/59
Studiegids

Beroepsontwikkeling geestelijke gezondheidszorg

28361/2779/2223/1/59
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de ergotherapie, trajectschijf 3
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket reeks 1: beroepsontwikkeling
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Van Geel Sven
Andere co-titularis(sen): Callewaert Nadine, Lambrichts Alex, Proost Sarah, Sanders Ingrid
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 81,00 uren

Begincompetenties (tekst)

Zie volgtijdelijkheid.

OLR-Leerdoelen (lijst)

PO1 Levenslang lerende/ ondernemen: "Vertoont een actieve en zelfstandige houding voor beroepsvernieuwing en een leven lang professioneel leren en ondernemen in een complexe en gespecialiseerde beroepscontext gekenmerkt door maatschappelijke en internationale evoluties."
De student inventariseert tendenzen binnen beroepsontwikkeling geestelijke gezondheidszorg, de tendenzen worden gekaderd binnen meso- macroniveau. De student formuleert drie prioriteiten en motiveert deze keuze. Werkt voor één prioriteit een creatief en realistisch actieplan uit.
PO2 Levenslang lerende/ managen: "Vertoont vanuit de principes van management en kwaliteitszorg een actieve houding voor persoonlijke ontwikkeling en reflectie."
De student neemt gemotiveerd een persoonlijk standpunt in ten opzichte van de behandelde thema's beroepsontwikkeling geestelijke gezondheidszorg en formuleert voor zichzelf hierrond een persoonlijke visie en ontwikkelingsplan. De student maakt hier een schriftelijke neerslag hiervan.

Leerinhoud

Innovatie binnen beroepsontwikkeling Geestelijke gezondheidszorg.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Cursusmateriaal is digitaal beschikbaar 

  • Aanvullingen via digitale leeromgeving.


Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges2,00 uren
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen69,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht100,00permanente evaluatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00permanente evaluatie

Toetsing (tekst)

Voor de herkansing in tweede zittijd : indienen paper via digitap op de 1ste dag van de tweede examenperiode.