Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
InterProfessioneel Samenwerken in de Gezondheidszorg28366/2779/2223/1/35
Studiegids

InterProfessioneel Samenwerken in de Gezondheidszorg

28366/2779/2223/1/35
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de ergotherapie, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket Interprofessioneel samenwerken
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Simons Karen
Andere co-titularis(sen): Callewaert Nadine, De Zutter Freya, Empsten Kathleen, Lambrichts Alex, Lécharny Marine, Proost Sarah, Sanders Ingrid, Vanhuynegem Sam, Vergauwen Kuni
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 81,00 uren

Begincompetenties (tekst)

 • Zie volgtijdelijkheid.
 • Nederlands of Engels afhankelijk van de taal waarin je IPSIG volgt.
 • Kent de echelonnering en de verschillende terreienen/sectoren van de gezondheidszorg en welzijn.
 • Kent de context en bevoegdheid van de eigen discipline en de specifieke bijdrage tot de behandeling van de zorgvrager.
 • Heeft via stage al kennis gemaakt met verschillende disciplines werkzaam in de gezondheidszorg en welzijn en heeft al enigszins een beeld van ieders bijdrage tot de behandeling van de zorgvrager.
 • Heeft basiskennis van communicatieve en relationele vaardigheden.
 • Heeft basiskennis van gezondheids-/patiëntenvoorlichting en/of sensibilisering.
 • Heeft via stage al enige ervaring in het opbouwen van een professionele relatie met de zorgvrager en het geven van gepaste informatie aan het cliëntsysteem.

OLR-Leerdoelen (lijst)

C Communicatie/ communiceren: "Communiceert kwaliteitsvol en werkt interprofessioneel samen met de cliënt en alle betrokkenen in het kader van het handelingsvraagstuk."
De student werkt kwaliteitsvol en interprofessioneel verantwoord samen met alle betrokkenen.

Leerinhoud

De problematiek van patiënten/cliënten wordt steeds complexer, waardoor meer verschillende zorgbeoefenaars bij dezelfde patiënt betrokken zijn. Verschillende beroepsgroepen hebben vaak uiteenlopende inzichten en belangen, onder meer bij ethische vragen, waardoor gezamenlijk overleg met de te nemen beslissingen noodzakelijk wordt. Teamwork is niet alleen een noodzaak geworden, maar het vormt ook een veelal aantrekkelijke uitdaging : hoe realiseren we met elkaar en voor elkaar, en vooral voor de patiënten/cliënten die aan onze zorgen toevertrouwd worden, de inhoudelijke en menselijke meerwaarde die een groep kan creëren?
 
In de IPSIG- module maakt de student kennis met de 5 bouwstenen om te komen tot interprofessioneel samenwerken. In de eerste bouwsteen leren de studenten elkaar en andere disciplines kennen. In een tweede bouwsteen leren ze hoe ze samen een (zorg)plan van aanpak kunnen maken. Bij de derde bouwsteen leren ze teamwerking en functuioneren evalueren en erover reflecteren. In de vierde bouwsteen is er aandacht voor ethische casussen om kennis te maken met het nemen van moeilijke beslissingen. In de vijfde bouwsteen leren ze meer over communicatie met elkaar, de ander en hoe dat te delen en rapporteren.

Alles wordt in vertrouwen en in interactie met elkaar aangeboden en aangepakt. De student werkt interprofessioneel samen, stelt de patiënt/cliënt interprofessioneel samen te werken, de patiënt centraal te stellen in de hulpverlening, en zo de continuïteit en kwaliteit van de zorg te optimaliseren.

De Ipsig module kan ook in het Engels gevolgd worden.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Aanvullingen via digitale leeromgeving.
 • Tsakitzidis, G.; Van Royen, P. (2018) Leren interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg, Van In


Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges4,00 uren
 • Omschrijving: kostprijs IPSIG varieert tussen de €13 en €18
Vormen van groepsleren28,00 uren
Werktijd buiten de contacturen49,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Portfolio100,00portfolio 50% samenwerken 50%
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00vervangopdracht

Toetsing (tekst)

Het opleidingsonderdeel heeft een internatioanle dimensie.
De IPSIG-module biedt Engelstalig studiemateriaal aan.
De IPSIG-module benut de aanwezigheid van internationale studenten/tutoren op actieve wijze om zo een "international classroom" te realiseren.