Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Beroepsontwikkeling in internationale context32382/2779/2223/1/03
Studiegids

Beroepsontwikkeling in internationale context

32382/2779/2223/1/03
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de ergotherapie, trajectschijf 3
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket reeks 1: beroepsontwikkeling
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Sanders Ingrid
Andere co-titularis(sen): Magerat Laurence, Spiessens Eveline, Van Geel Sven, Vergauwen Kuni
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 81,00 uren

Begincompetenties (tekst)

zie volgtijdelijkheid

OLR-Leerdoelen (lijst)

PO1 Levenslang lerende/ ondernemen: "Vertoont een actieve en zelfstandige houding voor beroepsvernieuwing en een leven lang professioneel leren en ondernemen in een complexe en gespecialiseerde beroepscontext gekenmerkt door maatschappelijke en internationale evoluties."
De student inventariseert tendensen binnen beroepsontwikkeling in internationale context.
PO2 Levenslang lerende/ managen: "Vertoont vanuit de principes van management en kwaliteitszorg een actieve houding voor persoonlijke ontwikkeling en reflectie."
De student neemt gemotiveerd een persoonlijk standpunt in ten opzichte van de behandelde thema's beroepsontwikkeling in internationale context en formuleert voor zichzelf hierrond een persoonlijke visie en ontwikkelingsplan. De student maakt een schriftelijke neerslag hiervan.

Leerinhoud

Innovatie binnen beroepsontwikkeling internationale context.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal is digitaal beschikbaar
Aanvullingen via digitale leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges2,00 uren
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen69,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht100,00permanente evaluatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00permanente evaluatie

Toetsing (tekst)

Voor de herkansing in tweede zittijd : indienen paper via digitap op de 1ste dag van de tweede examenperiode.