Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Creatieve en technische vaardigheden 234155/2779/2223/1/48
Studiegids

Creatieve en technische vaardigheden 2

34155/2779/2223/1/48
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de ergotherapie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Helshoecht Ingeborg
Andere co-titularis(sen): De Zutter Freya, Op De Beeck Kathleen, Simons Karen, Spiessens Eveline, Van Geel Sven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 81,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie startcompetenties opleiding ergotherapie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BH2 Diagnosticeren: "Definieert autonoom in de complexe en gespecialiseerde beroepscontext in samenspraak met cliënt het handelingsvraagstuk en de vraagformulering gericht op betekenisvol handelen en kwaliteitsvolle participatie van de cliënt in zijn context en verwijst door indien nodig".
De student kan de voorwaarden om aan de spelactiviteit deel te nemen vanuit een ergotherapeutisch praktijkmodel beschrijven.
De student analyseert een spel, activiteit, workshop in relatie tot de participatie van de cliënt en gradeert doelgericht vanuit deze analyse.
BH4 Innoveren: "Ontwikkelt en gebruikt doelgericht en professioneel een creatieve en technische deskundigheid, volgt relevante evoluties op en levert een bijdrage aan het beroep ergotherapie."
De student werkt projectmatig zelfsturend en doorloopt het proces van voorbereiding, uitvoering en reflectie.
De student toont aspecten van creativiteit gebaseerd op een explorerend, probleemoplossend en vernieuwend uitgangspunt.
De student ontleedt, instrueert en voert een gekende techniek op een vlotte wijze uit.
C Communicatie/ communiceren: "Communiceert kwaliteitsvol en werkt interprofessioneel samen met de cliënt en alle betrokkenen in het kader van het handelingsvraagstuk."
De student formuleert in verschillende omstandigheden effectieve feedback en verwerkt de gekregen feedback.
De student werkt samen in groep met studenten en docenten.

Leerinhoud

1. Sjarabangfestival
2. Spelanalyse
3. ICT en ergotherapie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • cursus beschikbaar digitaal 

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges5,00 uren
Practicum en/of oefeningen34,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Portfolio100,00permanente evaluatie, digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00permanente evaluatie, digitaal

Toetsing (tekst)

Aanwezigheid in de les voor permanente evaluatie is vereist.
Bij gewettigde afwezigheid kunnen uitzonderingsmaatregelen genomen worden.
Bij ongewettigde afwezigheid bij permanente evaluatie wordt een "0" gescoord.
Verplichte aanwezigheid bij de feedback na het examen, wanneer je niet slaagt voor dit olod in eerste zittijd en dit onderdeel opnieuw wil afleggen (portfolio).