Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Interprofessioneel samenwerken in inclusief onderwijs34379/2779/2223/1/01
Studiegids

Interprofessioneel samenwerken in inclusief onderwijs

34379/2779/2223/1/01
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de ergotherapie, trajectschijf 3
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket Interprofessioneel samenwerken
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Lenaerts Reinhilde
Andere co-titularis(sen): Bulckmans Niki, De Zutter Freya, Op De Beeck Kathleen, Spiessens Eveline, Van Helshoecht Ingeborg
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester) of 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 81,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Stage 2 EN geslaagd voor Ergotherapie bij atypische ontwikkeling 2 EN (simultaan te volgen met Stage 3 OF simultaan te volgen met Stage 4).

Begincompetenties (tekst)

Zie volgtijdelijkheid

OLR-Leerdoelen (lijst)

C Communicatie/ communiceren: "Communiceert kwaliteitsvol en werkt interprofessioneel samen met de cliƫnt en alle betrokkenen in het kader van het handelingsvraagstuk."
De student draagt zorg voor een kwaliteitsvolle interprofessionele communicatie in kader van het volledige handelingstraject vanuit het diversiteitsdenken.
PO2 Levenslang lerende/ managen: "Vertoont vanuit de principes van management en kwaliteitszorg een actieve houding voor persoonlijke ontwikkeling en reflectie."
De student heeft een actieve houding voor persoonlijke ontwikkeling en reflectie, komt zelf tot oplossingen.

Leerinhoud

Ergotherapie Specifiek:

                 School Based Occupational Therapy
                 Werken in onderwijs, met inbegrip van wetgeving
                 Gemotiveerd verslag opbouwen vanuit ICF
                 Adviesrapport
                 Zelfgestuurd leren door coaching (GRROW) teamrollen
                 Casus Ethiek

Interprofessioneel zelfregulerend leren op basis van persoonlijke leervraag vanuit volgende kaders:
               
                 Zorgcontinuum en handelingsgericht werken
                 Partnering for change
                 Diversiteitsdenken

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Digitale leeromgeving.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges4,00 uren
Vormen van groepsleren9,00 uren
Werktijd buiten de contacturen68,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Portfolio100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00

Toetsing (tekst)

Aangezien in het opleidingsonderdeel "Interprofessioneel samenwerken in inclusief onderwijs" aan de slag wordt gegaan met leervragen vanuit de praktijk m.n. stage in onderwijs, is het noodzakelijk om dit opleidingsonderdeel simultaan te volgen met stage 3 of stage 4 in onderwijs.

De studenten stellen een portfolio samen volgens de richtlijnen van het draaiboek.